Durabilitatea fericirii

Nu poți fi predicatorul tuturor pentru că nici cerul, din nefericire, nu este al tuturor. De aceea azi voi scrie unora, nu tuturor, deși as vrea să fie un mesaj pentru toți.

Cred că am ajuns să cunosc un pic din ce înseamnă viața cu bine si rău, iar rândurile pe care le voi așterne reprezintă o achiziție esențială, un postulat al vieții de credință obținut cu costuri, sacrificii, deseori cu pierderi dureroase.

Așadar:

Fericirea nu este o sumă de emoții, ci o suită de alegeri care determină ce vom avea, ce vom simți, cum ne va fi.

Este mai mult decât limpede că păcatul oferă plăcerea de o clipă și prin faptul că se obține plăcerea imediat, mulți preferă păcatul. În schimb, sfințenia este o construcție migăloasă, cu investiție permanentă care, pe moment, prin privațiunile care le impune, aduce, mai degrabă, neplăcere.

Dar durabilitatea este esențială în fericire pentru că altminteri nu am vorbi despre fericire, ci despre momente, clipe care se duc imediat. Am ajuns să cred că sfințenia este miezul fericirii.

De ce?

🔴 Pentru că sfințenia este protecția lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

Multe zone conflictuale, de tensiune, sunt rezultatul faptului că am sărit gardul în curtea păcatului. Când pășești pe căi străine voii lui Dumnezeu ești dezarmat si fără însoțirea Duhului Sfânt. Desigur, Dumnezeu are milă si de multe ori nu ne face nouă după păcatele noastre , dar negreșit vom fi răniți, doborâți si pradă celui rău atunci când ieșim din ascultarea de Dumnezeu.

Cred că o expresie a fericirii este să te știi ocrotit de Dumnezeu, de puterea Duhului Sfânt. Sentimentul că Dumnezeu Atotputernicul are grijă de tine, te păzește, creează o stare de fericire, de liniște sufletească, de încredere că nimic si nimeni nu te va smulge din mâna Lui.

🔴 Pentru că sfințenia este modul prin care se exprimă iubirea.

Modul cum se exprimă si se recunoaște iubirea a suferit mutații radicale în veacul nostru. Oamenii iubesc la întâmplare, iubesc de capul lor, iubesc fără asumare, fără respect, iubirea fiind mai degrabă expresia simțirii de moment.

Biblia nu valorizează dragostea emoțională, ca un răspuns de moment, ci dragostea care are constanță, normativitate si care înțelege. Mulți credincioși au o sfințenie mecanică, adică respectă poruncile fără să înțeleagă esența lor, sub imperiul fricii sau cu gândul compensațiilor pământești.

Sfințenia este modul prin care dovedești că ai înțeles ce este iubirea față de Dumnezeu. Lacrimile, strigătele, aminu-rile ca expresie a unei clipe nu au mare importanță în relația de iubire cu Dumnezeu, care așteaptă ca noi să iubim în felul Lui, adică să împlinim poruncile Sale. Poruncile lui Dumnezeu aduc viață, poruncile lui Dumnezeu sunt expresia naturii lui Dumnezeu si cine zice că îl iubește trebuie să se supună voii Lui. Deci atunci când te sfințești, tu, de fapt, îți reînnoiești iubirea față de El.

🔴 Pentru că sfințenia îți aduce o conștiință curată

Fericirea nu poate face casă bună cu vinovăția, cu apăsarea zilnică că ai un ,,mort ascuns în debara”. Ajung să cred că rugăciunea este mai degrabă un cântar de sine, aceea invitație la a face curat în casa inimii. Putem cu ușurință să ne prefacem în fața oamenilor, să mimăm credincioșia, de aceea Dumnezeu a lăsat rugăciunea ca o cale a sincerității în raport de tine însuți, adică locul unde nu mai minți, nu mai înșeli.

Atâtea tulburări ne întunecă bucuria si ne destramă orice șansă la fericire pentru că nu alegem sfințenia ca un mod de viață care să ne permită să privim semenii în ochi, fără frică, fără gânduri ascunse, fără teatru. Cum să fii fericit cu o conștiință apăsată? Cred că glasul conștiinței curate este: ,,bine rob bun si credincios”, iar o conștiință împăcată este si ea o expresie a fericirii.

Acordă-ți o șansă la fericire prin faptul că alegi sfințenia care este:

– protecția dată de Dumnezeu

–  expresia iubirii lui Dumnezeu

– o conștiință curată

Lumea spune că fericirea este în mâinile noastre. Eu cred că fericirea este în mâinile străpunse ale lui Hristos care sunt martore ale faptului că miezul fericirii este sfințenia.

Îți doresc multă fericire, de aceea îți urez să fii sfânt!

Florin Ianovici

2 thoughts on “Durabilitatea fericirii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.