C. H. Mackintosh – Dumnezeu folosește cele mai slabe instrumente pentru a-Și împlini cele mai mărețe planuri

Și Moise a răspuns și a zis: „Dar, iată, nu mă vor crede, nici nu vor asculta de glasul meu, pentru că vor zice: «Nu ți S-a arătat Domnul!»“. Exod 4.1

Am putea presupune că Moise văzuse și auzise suficiente lucruri pentru a-și înlătura în întregime frica.

  • flacăra de foc și rugul care nu se mistuia,
  • harul plin de bunăvoință,
  • Numele prețioase, plăcute și atotcuprinzătoare ale lui Iahve,
  • misiunea divină, asigurarea că Dumnezeu va fi cu el

Toate acestea ar fi putut să-i alunge orice temere și să-i confere inimii sale o siguranță statornică. Însă, în loc să se întâmple acest lucru, Moise a ridicat diverse obiecții, dar Dumnezeu, în harul Său, le răspunde; și, așa cum am remarcat, fiecărei obiecții i se răspunde cu o proaspătă manifestare a harului.

„Și Domnul ia zis: «Ce este în mâna ta?». Și el a zis: «Un toiag»“ (versetul 2).

Domnul vrea să-l ia…

View original post 180 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.