Voia Tatălui

by Joseph Prince

Voia Tatălui a fost să Îl trimită pe singurul Său Fiu pentru a ridica de peste noi primul legământ, legământul legii, și a-l stabili pe al doilea legământ, legământul harului.

In adevăr, dacă legamântul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. (Evrei 8:7)

Primul legământ este de interdicții “Să nu”, “Să nu”, “Să nu”. “Să nu”.  Dacă poți să îndeplinești toți acești nu, ești binecuvântat. Dar dacă încalci doar o poruncă, te faci vinovat de încălcarea tuturor (“Caci, cine pazeste toata Legea, si greseste intr-o singura porunca, se face vinovat de toate.” Iacov 2:10). Aceasta înseamnă, de asemenea, că nu poți să selectezi legile pe care vrei să le păzești. În acest sistem, eșecul este garantat. Ține minte întotdeauna că, sub primul legământ, legea te descalifică mereu.

Sub lege, Domnul i-a spus lui Moise: “Poruncește-le israeliților să-i scoată afară din tabără pe toți leproșii, pe toți aceia care au vreo scurgere și pe oricine este necurat din cauză că a atins un mort” (Numeri 5:2). Oricine era“ necurat” era respins și descalificat. Sub har, însă, vedem fiecare descalificare inversată! Uită-te la trei minuni care sunt predicate în mod frecvent în Evanghelii. Când Domnul nostrum a terminat predica de pe munte, a venit la El un lepros, cerându-I să îl curețe, iar El a făcut asta (Matei 8:1-4). Apoi, în Capernaum, o femeie care avea o scurgere de sânge de doisprezece ani, s-a atins de poala hainei Lui și a fost complet vindecată (Marcu 5:25-34). După aceea, El a intrat în casa lui Iair, a luat-o de mână pe fata lui Iair, care murise, și și a înviat-o din morți (Marcu 5:35-43).

Uimitor, nu-i așa? Domnul nostru Isus, personificarea harului, a venit și a calificat pe fiecare dintre cele trei tipuri de oameni descalificați conform legii! Aceasta e voia Tatălui, pe care Domnul nostrum a fost trimis s-o împlinească. În aceste trei cazuri, vedem că El a luat primul legământ pentru a-l stabili în locul lui pe al doilea, legământul nou, și mai bun, al harului. Și prin această voie a Tatălui, noi “am fost sfințiți”, și anume prin jertfa trupului lui Isus Hristos, o data pentru totdeauna” (Evrei 10:10). Aleluia!

_____________

Revoluția harului  de Joseph Prince

Advertisement

One thought on “Voia Tatălui

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.