Predicați Cuvântul!

„Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină“.

Să ne ferească Dumnezeu de predicatorii „originali! Noi suntem chemați, nu să fabricăm, nu să producem, ci doar să răspândim adevărul. Toată viața îi cităm pe autorii cărților Bibliei și, după ei, pe cei ce au vorbit la rândul lor despre adevăr, în felul lor și în felul nostru.

Pe cei ce nu ne aduc „învățătura aceasta“, nu trebuie nici să-i primim în casă, nici să le spunem: „Bun venit!“ (2 Ioan 10).

Cel mai „original“ predicator din istorie, cel care ne oferă mereu noutăți care depășesc revelația Scripturii, este cel ce-și răspândește învățăturile lui, nu ale Domnului. Numele lui este …Satana.

Ioan 8:44 Voi aveţi de tată pe diavolul și vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori…

View original post 16 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.