Mântuirea, se poate pierde, sau nu?

by Carmen Pușcaș

Este posibil ca o persoană care s-a născut să fie ne-născută?

Este posibil ca persoana să moară, dar tot a existat la un moment dat.

Este posibil ca cineva care a fost născut din nou, să fie ne-născută din nou?

Da, oricine poate întoarce spatele Lui Dumnezeu și să-L părăsească, dar nu va putea anula faptul că la un moment dat în viața sa, a intrat „în Lumină”, din întuneric.

Credincioșii pot să-L părăsească pe Dumnezeu. Vor mai ajunge în Rai? Sub nici o formă. Isus spune, că cei care-L cunosc și Îl iubesc, Îl urmează (Ioan 14:23).

Tot Isus spune că pe cei care „se leapădă de El”, adică pe cei care-L neagă, și El îi va lepăda înaintea Tatălui (Matei 10:33). Credința fără fapte este moartă (Iacov 2:20Iacov 2:26). Trebuie să ne începem alergarea , să o continuăm și s-o terminăm cu Domnul, ca să ajungem în Rai. Dacă „trăirea” noastră de zi cu zi, nu este în conformitate cu „ceea ce spunem că facem”, Dumnezeu știe, pe El nu-L putem păcăli (Tit 1:16).

După ce o persoană „a văzut Lumina”, poate să plece din Lumină, dar faptul că la un moment dat a „cunoscut Lumina”, indiferent pentru cât timp, rămâne adevărat și acesta nu este un fenomen reversibil.

Iuda și Petru – Au fost mântuiți și au ajuns în Rai?

Urmează două exemple care aduc multă claritate pe această temă. Ambele sunt dinaintea „crucificării”, dar faptele sunt aceleași. Iuda nu a crezut niciodată în Domnul. Isus a spus că Iuda nu a fost niciodată al Lui (Ioan 17:12). Isus i-a ales pe cei doisprezece tineri pe care să-i ia cu El ca ucenici ai Săi. Rabinii acelor vremuri, își alegeau ucenici pe care să-i instruiască, pentru ca la un moment dat să ajungă și ei rabini. Dar Iuda, chiar dacă vorbea ca un ucenic, inima lui nu L-a acceptat niciodată pe Isus ca Domn, adevăr atestat în versetele din Ioan 6:63-64, și Ioan 6:70-71 („Isus le-a răspuns: „Nu v-am ales Eu pe voi, cei doisprezece? Şi totuşi unul din voi este un drac.” Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-L vândă; el, unul din cei doisprezece.”)

Petru, pe de altă parte, L-a cunoscut pe Domnul (Ioan 6:68-69) și tot a greșit enorm. S-a lepădat de Domnul de trei ori, în aceeași noapte. Isus îl avertizase că așa va face:

 

  • Luca 22:31-34 Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.” „Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine sunt gata să merg chiar şi în temniţă şi la moarte.” Şi Isus i-a zis: „Petre, îţi spun că nu va cânta astăzi cocoşul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoşti.

Domnul Isus i-a spus lui Simon Petru că s-a rugat pentru el să nu-și piardă și nu ca să nu treacă prin încercare. De fapt, Isus i-a arătat că știa că urma să eșueze, dar nu pentru totdeauna, ci ulterior urma să se întoarcă și atunci „să-i întărească pe frați”. Isus știa că Petru urma să cadă de la credință, negându-L de trei ori. Iată ce spun următoarele versete:

  • Luca 22:54-62 După ce au pus mâna pe Isus, L-au dus şi L-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după El de departe. Au aprins un foc în mijlocul curţii şi au şezut jos. Petru s-a aşezat şi el printre ei. O slujnică l-a văzut cum şedea la para focului, s-a uitat ţintă la el şi a zis: „Şi omul acesta era cu El.” Dar Petru s-a lepădat şi a zis: „Femeie, nu-L cunosc.” Peste puţin, l-a văzut un altul şi a zis: „Şi tu eşti unul din oamenii aceia.” Iar Petru a zis: „Omule, nu sunt dintre ei.” Cam după un ceas, un altul întărea acelaşi lucru şi zicea: „Nu mai încape îndoială că şi omul acesta era cu El, căci este galileean.” Petru a răspuns: „Omule, nu ştiu ce zici.” Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoşul. Domnul S-a întors şi S-a uitat ţintă la Petru. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: „Înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar.

Simon Petru a căzut de pe calea credinței. L-a negat pe Domnul de trei ori, Destul de înfricoșător, nu? Unde ar fi ajuns sufletul ui dacă ar fi murit în acea perioadă? Domnul spune că dacă noi ne lepădăm de El, și El se leapădă de noi înaintea Tatălui Ceresc și a îngerilor din ceruri.

Continue reading  www.carmenpuscas.com

__________________

****

Dragi cititori ai blogului –

pentru că se apropie sărbătoarea învierii Domnului, vă dorim să vă bucurați de tot ceea ce a făcut Isus la cruce pentru noi, în ciuda condițiilor în care suntem obligați să sărbătorim în acest an. Libertatea pe care o avem în Isus nu ne-o poate lua nimeni și bucuria Lui este tot ce ne putem dori. Ne rugăm ca acest nou articol DRUMUL SPRE FERICIRE să vă încurajeze și ca Domnul să continue să vă păzească de orice virus, să vă binecuvânteze finanțele și să nu duceți lipsă de nimic. Isus Cristos este viu în veci de veci și noi suntem vii prin El!

Fiți binecuvântați,

Carmen Pușcaș și Eli Cockrell

One thought on “Mântuirea, se poate pierde, sau nu?

  1. Pingback: Mântuirea, se poate pierde, sau nu? – Blog Creștin Ardelean Viorel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.