MÂNTUIREA SE POATE PIERDE, SAU NU?

Este posibil ca o persoană care s-a născut să fie ne-născută?

Este posibil ca persoana să moară, dar tot a existat la un moment dat.

Este posibil ca cineva care a fost născut din nou, să fie ne-născută din nou?

Da, oricine poate întoarce spatele Lui Dumnezeu și să-L părăsească, dar nu va putea anula faptul că la un moment dat în viața sa, a intrat „în Lumină”, din întuneric.

Credincioșii pot să-L părăsească pe Dumnezeu. Vor mai ajunge în Rai? Sub nici o formă. Isus spune, că cei care-L cunosc și Îl iubesc, Îl urmează (Ioan 14:23).

Tot Isus spune că pe cei care „se leapădă de El”, adică pe cei care-L neagă, și El îi va lepăda înaintea Tatălui (Matei 10:33). Credința fără fapte este moartă (Iacov 2:20Iacov 2:26). Trebuie să ne începem alergarea , să o continuăm și s-o terminăm cu Domnul, ca să ajungem în Rai. Dacă „trăirea” noastră de zi cu zi, nu este în conformitate cu „ceea ce spunem că facem”, Dumnezeu știe, pe El nu-L putem păcăli (Tit 1:16).

După ce o persoană „a văzut Lumina”, poate să plece din Lumină, dar faptul că la un moment dat a „cunoscut Lumina”, indiferent pentru cât timp, rămâne adevărat și acesta nu este un fenomen reversibil.

Continue reading Here

One thought on “MÂNTUIREA SE POATE PIERDE, SAU NU?

  1. Căci cei ce au fost luminaţi odată, şi au gustat darul ceresc, şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt, şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor- şi care totuşi au căzut, este cu neputinţă să fie înnoiți iarăşi, şi aduşi la pocăinţă, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu, şi-L dau să fie batjocorit. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el, şi rodeşte o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini şi mărăcini, este lepădat şi aproape să fie blestemat, şi sfârșește prin a i se pune foc. (Evrei 6:4-8)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.