Atracția Eternității -1

În cartea Atracția eternității, John Bevere folosește o alegorie relevantă și numeroase pasaje din Scriptură pentru a zugrăvi o imagine vie a modului în care alegerile de astăzi vor influența pentru veșnicie destinul.

Viața care începe deîndată după ultima suflare este nespus mai mult decât o destinație. Însă, vă implor, nu așteptați până e prea târziu a ne mai putea îndrepta viața în direcția veșniciei înspre locul pregătit de Isus pentru cei credincioși.

Descoperiți acum cum puteți trăi o viață care să conteze azi… și pentru veșnicie!

Voi căuta să public fragmente importante din carte pentru a constata și voi cât de imperios necesar este să fim bine edificați și înrădăcinați în Cuvântul lui Dumnezeu.

Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce stătea pe el se cheamă “Cel credincios – şi “Cel adevărat”, şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi purta un nume scris pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: “Cuvântul lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 19: 1-13)

Introducere

De ce oare cuvântul eternitate ne captează atenția și are chiar potențialul de a influența o națiune întreagă? Găsim adevărul acesta oglindit în povestea lui Arthur Stace, un australian născut la sfârșitul secolului al XIX-lea, într-un context câtuși de puțin prielnic. A dus o viaţă de vagabond, plină de pungășii și de beții, între Primul Război Mondial și Marea Recesiune. Toate acestea s-au schimbat când L-a întâlnit pe Isus, în data de 6 august 1930, și când, la scurt timp după aceea, și-a auzit păstorul exclamând: „Aș vrea să strig eternitate pe toate străzile orașului Sydney!” Arthur Stace s-a simțit mânat să transforme strigătul acesta în realitate.

Se trezea în fiecare dimineață devreme, se ruga timp de o oră și pleca de acasă între 5 și 5:30, mergând oriunde simțea că Îl călăuzea Dumnezeu. Timp de ore întregi scria mereu același cuvânt, eternitate, la fiecare sută de pași, pe trotuarele orașului Sydney. Timp de peste douăzeci de ani acțiunea lui a rămas un mister. Cine scria  oare acest cuvânt care făcea nenumărate mii de oameni să se oprească și să se gândească la semnificația lui, fie la cea imediată, fie la cea pe care o avea pe termen  lung? Reușise acest om misterios să înțeleagă impactul puterii acestui singur cuvânt?  Puzzle-ul s-a rezolvat abia în anul 1956.

La doi ani după moartea lui Arthur, survenită în 1967, poetul Douglas Stewart din Sydney a publicat cuvintele următoare, imortalizându-l pe acest predicator care s-a folosit de graffiti drept unealtă a sa:

Învăluit în mister, poetul Arthur Stace, a părăsit acest Pământ.
Opera sa a stat într-un singur și mare cuvânt.
A pășit dincolo de granița numită spațiu sau timp,
urmat în cadență de cuvântu-i rostit:
ETERNITATE, ETERNITATE, ca un clopot răsunând,
Venind melodios din cer și din iad sumbru răzbătând.

O predică alcătuită dintr-un singur cuvânt a atins o națiune întreagă. Mesajul lui Arthur Stace a fost păstrat pentru generațiile următoare cu ajutorul arhitectului Ridley Smith, care l-a imprimat pe o placă de  aramă din Sydney Square. Aceasta a fost privită mai apoi de peste patru miliarde de oameni de pretutindeni în timp ce au urmărit la televizor ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Sydney,  precum și când cuvântul a luminat cerul cu ajutorul laserelor proiectate de pe Sydney Harbor Bridge, la intrarea în noul mileniu.

Eternitatea captează atenția întregii omeniri. Nicio rasă, niciun trib sau om nu se poate împotrivi forței sale de atracție. Noi am fost creați cu veșnicia sădită în inimi și percepem neștiuta extensie imanentă a existenței noastre. De aceea, este înțelept să ne adâncim în ceea ce spune Creatorul nostru cu privire la eternitate. La urma urmelor, Cuvântul Lui afirmă: „Din veșnicie în veșnicie Eu sunt Dumnezeu. Când lucrez Eu, cine se poate împotrivi?” (Isaia 43:13, TLB). Acesta este însuși motivul pentru care ați ales cartea de față. Cred că alegerea voastră a fost una înțeleaptă.

Haideți să ne rugăm împreună înainte să începem. Am rostit singur în biroul meu rugăciunea aceasta, anticipând momentul acesta în care o veți spune împreună cu mine:

Dumnezeu al veșniciei, Creator al tuturor lucrurilor și Domn al Universului, vin înaintea Ta în Numele lui Isus Cristos, Fiul Tău. Te rog împreună cu slujitorul Tău, John Bevere, să îmi ungi astăzi ochii să văd și urechile să aud, să îmi dai o inimă  care să perceapă și să înțeleagă ce îmi transmiți prin acest mesaj. Sunt conștient de nevoia ca Duhul Sfânt să mă ajute să cunosc voia și căile Tale pentru viața mea.  Dorința mea este de a-Ți fi plăcut în toate zilele vieții mele și apoi veșnicia întreagă.  Arată-mi nu doar căile Tale, ci și ce se găsește în inima Ta, ca să Te pot cunoaște,  căci în aceasta stă viața veșnică: să Te cunosc îndeaproape pe Tine, ca Tată ceresc al  meu. Îți mulțumesc pentru credincioșia, harul și îndurarea Ta uimitoare.

Să începem, știind că Duhul Sfânt vă va da abilitatea de a înțelege și de a pătrunde subiectul cărții așa cum nu ați fi reușit să o faceți prin propriile puteri. Cât de captivant este adevărul acesta!

***

Ucenicii Lui L-au întrebat ce înțeles are pilda aceasta. El le-a răspuns:

Vouă v-a fost dat[să ajungeți progresiv] să cunoașteți[să recunoașteți și să înțelegeți tot mai bine și mai lămurit] tainele Împărăției lui Dumnezeu…” —Luca 8:9–10, AMP

***

Atracția eternității, de John Bevere
Editor: Vasilică Croitor
Traducător: Veronica Oniga
Resurse care pot fi descărcate gratuit la adresa CloudLibrary.org
Editura Succeed Publishing Medgidia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.