Trebuie să se schimbe totul, dar cum?

În tinereţea mea se citeau cu pasiune  nuvelele unui scriitor pe nume Max Eyth, care astăzi e uitat. El era inginer de profesie şi-şi lua temele cărţilor lui din începuturile erei tehnice. Una din nuvele era intitulată: „Tragedie profesională“. Acolo zugrăveşte pe un tînăr inginer, care, printr-un straniu concurs de împrejurări, primeşte într-o zi o  comandă foarte importantă. I se cere să construiască un pod deasupra unui fluviu într-un loc unde acesta devenise un adevărat braţ de mare. Dificultatea proiectului consta şi prin faptul că podul urma să fie supus acţiunii fluxului şi refluxului. Iar la începutul erei tehnice nu se dispunea încă de mijloace moderne. Tînărul  construieşte deci acest uriaş pod.

Cînd e gata, se sărbătoreşte inaugurarea cu muzică, drapele şi ziarişti. Notabilităţile trec cu trenul peste pod. Tînărul stă în punctul central al interesului. Numele lui figurează în toate ziarele. Acum e un om cu faimă. La Londra deschide un uriaş birou de arhitectură şi se căsătoreşte cu o femeie bogată. El are tot ce-i doreşte inima. Şi totuşi, în viaţa lui este un secret ciudat, ştiut numai de soţia lui, care îi întunecă viaţa. Totdeauna cînd vine toamna, el dispare. El pleacă să-şi vadă podul. Iar cînd noaptea furtuna urlă şi ploaia cade în rafale, atunci stă la picioarele podului, învăluit în impermeabil, şi îi e frică. El simte literalmente forţa furtunii care se dezlănţuie împotriva stîlpilor. Şi de fiecare dată reface calculele pentru a se asigura că ei sunt într-adevăr destul de solizi, că a evaluat corect forţa vîntului. Cînd a trecut furtuna, pleacă din nou la Londra şi redevine omul celebru care ocupă un loc aşa de important în viaţa mondenă a metropolei. Nimeni nu observă teama tainică care îl roade.

„Oare e bine construit podul? Oare e destul de puternic?“ Aceste întrebări chinuitoare sunt secretul întunecat al vieţii lui. Max Eyth zugrăveşte în mod tulburător cum inginerul, plin de teamă, într-o noapte cu furtună teribilă, supraveghează iarăşi podul. El vede un tren angajîndu-se pe pod. El urmăreşte cu privirea lanternele roşii de la ultimul vagon. Deodată ele au dispărut, şi ştie că trenul s-a prăbuşit în apele adînci ale mării deslănţuite. Podul se rupsese pe la mijloc.

Cînd, tînăr fiind, am citit pentru prima oară această nuvelă, mi-a venit gîndul: „Nu este aceasta istoria vieţii fiecărui om?“ Noi toţi construim podul vieţii noastre. Şi din cînd în cînd, într-o noapte fără somn sau cînd ne tulbură ceva în mod deosebit, se trezeşte teama: „Am construit oare corect podul vieţii mele? E destul de solid pentru a putea rezista furtunilor existenţei?“ Şi atunci ştim foarte precis că ceva nu e în regulă. Podul vieţii noastre nu e în ordine! Acesta e primul lucru pe care aş vrea să vi-l arăt:

1. Ceva nu este în regulă
Ca pastor într-un oraş mare, am avut ocazia să întreb pe mulţi oameni: „Spuneţi-mi, viaţa dvs. e perfect în ordine?“ Încă niciodată n-am întîlnit pe cineva care să nu fi sfîrşit prin a recunoaşte: „Perfect în ordine? Nu! Ar trebui multe să fie altfel!“ Desigur că nu pot să spun unde este cel mai slab punct al podului vieţii voastre. Dar voi înşivă ştiţi cu toţii foarte bine: „Multe ar trebui să fie altfel!“

De aceea luăm de multe ori hotărîri bune: „Vreau să mă schimb! Vreau să fiu mai bun în cutare şi cutare domeniu!“ Spuneţi-mi: Credeţi într-adevăr că un om se poate schimba? Nu, un om nu se poate schimba în fond! Biblia spune asta cu un realism brutal: „Poate un etiopian să-şi schimbe pielea, sau un leopard să-şi schimbe petele? Tot aşa, aţi putea voi să faceţi binele, voi, care sunteţi deprinşi să faceţi răul?“

Lumea e plină de lecţii de morală şi de hotărîri bune, dar nici un om nu se poate schimba singur. Este un cuvînt dur. Şi eu stau adesea tulburat printre oamenii cu care vin în contact şi simt: „Voi ştiţi precis că podul vieţii voastre nu e deloc în ordine!“ Şi atunci ei întreabă: „Da, dar ce să facem atunci? Noi nu ne putem schimba singuri!“ Aşa este: cel imoral nu-şi poate da o inimă curată. Mincinosul nu poate spune adevărul. Egoistul nu poate fi dintr-odată altul; chiar dacă reuşeşte să simuleze puţină dragoste, rămîne la fel de egoist ca şi mai înainte. Iar necinstitul nu se poate face cinstit. Dacă aţi şti numai unde e punctul slab al podului vieţii voastre! Dar Dumnezeu poate să vi-l arate.

Este un adevăr zguduitor pe care ni-l arată Biblia. Eu nu-mi dezvolt ideile mele, ci vă vestesc ce spune Cuvîntul lui Dumnezeu. Şi vedeţi: Biblia aduce acum un mesaj nemaiauzit, uluitor. Ea spune: Dumnezeul cel viu a trimis pe Cineva în lume care ne poate schimba pe noi şi întreaga noastră viaţă! Şi Acesta nu este altcineva decît Fiul Său, Domnul Isus!

2. Totul se poate schimba
Prietenii mei, nu ştiu dacă e vina bisericii că oamenii îşi imaginează că creştinismul ar fi ceva plictisitor. Eu găsesc că este mesajul cel mai extraordinar că Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său, pe Isus, ca singura şansă pentru noi!

Acest Isus spune cuvîntul nemaiauzit: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi!“ El şi numai El poate să schimbe pe oameni! Am văzut alcoolici care au devenit liberi. Femei bătrîne egoiste, care au chinuit pe toţi cu egoismul lor, au fost dintr-odată schimbate şi au început să se gîndească la ceilalţi. Bărbaţi, care erau legaţi de necurăţia lor, au fost izbăviţi. Isus transformă! Isus vine – şi iată: toate lucrurile devin noi! Acestea nu sunt basme. Aş putea să vă dau o grămadă de exemple.

De aceea, noi care ştim exact că podul vieţii noastre nu e complet în ordine, avem nevoie de acest Mîntuitor. Noi avem nevoie de Domnul Isus – nu de un creştinism, ci de Cristos! Înţelegeţi: nu avem nevoie de o religie, de o dogmă, de o apartenenţă la o biserică, ci de un Mîntuitor viu. Şi El e aici! Pe El puteţi să-L chemaţi încă de astăzi şi să-I spuneţi toată durerea vieţii voastre. Acesta este cel mai minunat mesaj pe care îl am. […]

by Wilhelm Busch
(1897-1966)

 

One thought on “Trebuie să se schimbe totul, dar cum?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.