Derek Prince: Pericolul mândriei. Omul intră în scenă

Pericolul mândriei

Vreau să-ți aduc aminte faptul că Adam și Eva au reprezentat una dintre ultimele creații din programul lui Dumnezeu. Dumnezeu deja crease o mulțime de ființe angelice glorioase – serafimi, heruvimi, arhangheli, îngeri și multe alte ființe minunate. Una  dintre aceste ființe a fost conducătorul arhanghelilor, al cărui nume inițial era Lucifer; după răzvrătirea lui, numele i-a fost schimbat în Satan. Lucifer înseamnă “cel luminous, cel strălucit”. Satan înseamnă “împotrivitorul, dușmanul”. Și motivul căderii lui Lucifer a fost mândria.

De departe cel mai periculos păcat care ne amenință vreodată este mândria. Este un păcat distrugător, și toți suntem vulnerabili în fața lui într-un fel sau altul. Nu este nevoie de un succes răsunătot pentru ca noi să fim prinși în cursa mândriei. De fapt, am văzut multe lucrări distruse în felul acesta. Rugăciunea mea personală este: “Doamne, prin orice mijloace necesare, Te rog să mă păzești de mândrie.”

Lucifer s-a răzvrătit pentru că a fost mândru și avea multe motive de mândrie. Dacă Ezechiel 28 este un text pe care îl cunoști, probabil știi că el descrie două personae. Prima jumătate a capitolului vorbește de căpetenia Tirului, iar cea de a doua despre împăratul Tirului. Căpetenia Tirului era un domnitor omenesc, dar expresia “împăratul Tirului” se referă la un arhanghel, cel care era Lucifer. Iată cum este el descries:

“12. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: “Ajunseseşi la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe.

13. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu jasp, cu safir, cu rubin, cu smarald şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. (Ezechiel, 28: 12-13)

Lucifer era o ființă glorioasă. În plus, el ocupa o poziție unică de cinste. Următorul verset, care continua mai jos, afirmă: “Tu ești heruvimul uns care acoperă.” – adică, el era cel care acoperea tronul lui Dumnezeu. Un heruvim a fost pus deoparte pentru a-și întinde aripile peste tron. Acea onoare i-a fost acordată lui Lucifer.

“14. Tu ești heruvimul uns care acoperă; și Eu  te-am pus astfel; erai pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu; ai umblat în sus și în jos prin mijlocul pietrelor de foc. 15. Tu erai desăvârșit în căile tale din ziua când ai fost creat, până când nelegiuire a fost găsită în tine.” (Ezechiel, 28: 14-15 – Biblia Fidela, Ed. Fidela, Cluj, 2010)

Iată, așadar, o ființă cerească glorioasă cu înțelepciune, maiestuozitate și putere de nedescris, care are privilegiul unic de a acoperi tronul lui Dumnezeu. Ți totuși, în el a fost găsită nelegiuire. S-a mândrit, iar mândria l-a dus la cădere. A fost alungat din cerul lui Dumnezeu într-un tărâm inferior.

Omul intră în scenă

Ne putem inagina cum cele trei Persoane ale Dumnezeirii s-au sfătuit referitor la evenimentul acesta și la implicațiile sale referitoare la actul creației omului. Mi-am petrecut o bună parte din viața mea în Africa, iar acest lucru m-a determinat să gândesc ca un African în multe privințe, cee ace înseamnă că îmi imaginez lucrurile într-o manieră foarte vie. De aceea, iată cum îmi imaginez  eu Dumnezeirea discutând acest process: “Problema lui Lucifer a fost că avea prea multă slavă, era prea frumos, era prea puternic; era prea înțelept. Așa că vom începe din capătul celălalt. Să luăm ceva atât de smerit și de neimportant, încât niciodată nu poate devein mândru. Să luăm puțină țărână.Doar țărână. O amestecăm cu puțină apă, facem puțin lut și îl modelăm sub forma unui trup.”

Și așa a apărut trupul – modelat de Dumnezeu. Un trup desăvârșit. Dar nu era decât lut.

Aici începem să descoperim ceva remarcabil cu privire la noi înșine. Începem să vedem valoarea imensă pe care Dumnezeu a pus-o în creația pe care a modelat-o din țărână:

 ”Dumnezeu a zis: “Să facem om după chipul nostru, după asemănarea Noastră;” (Geneza, 1:26).

Dumnezeu vorbește despre Sine la plural, iar acest lucru apare de mai multe ori în Scriptură. Acest lucru  vorbește despre misterul trinității lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă trei, dar totuși unul. Însă iată un adevăr: tot așa cum Biblia revelează natura triunică a lui Dumnezeu ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (trei Peroane, și totuși un singur Dumnezeu), tot așa, Biblia revelează natura triunică a omului(trei elemente, și totuși o singură personalitate umană). Vom vedea cum s-a petrecut lucrul acesta prin suflarea lui Dumnezeu, în următoarea secțiune și vom explora pe larg acest aspect al naturii umane pe parcursul cărții, dar, deocamdată, observă că Dumnezeul triunic a creat un om triunic.

Observă, de asemenea, folosirea celor două cuvinte: asemănare și chip.  Asemănarea descrie natura triunică a omului. Cuvântul ebraic chip se referă la ceva complet diferit. El reapare într-o formă diferită în ebraica modernă în expresia “a face o fotografie”. Chipul descrie reprezentarea exterioară. Ceva din aspectul exterior al omului, chipul lui, Îl reprezenta pe Dumnezeu.

Anumitor oameni le vine greu să accepte lucrul acesta. Vreau să sugerez că atunci când Dumnezeu s-a manifestat în trup, a fost adecvat ca El să vină sub forma unei ființe omenești de gen masculine, nu sub forma unui taur sau a unei insect sau a unei păsări. Aspectul exterior al bărbatului și al femeii are ceva ce putea să primească forma interioară a lui Dumnezeu.

Apoi Dumnezeu merge mai departe și spune:

“26. el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său (aici avem forma de singular: “după chipul Său”), l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.” (Geneza, 1:26-27)

Ultima propoziție este foarte importantă. De-a lungul anilor au existat multe controverse cu privire la această temă anume. Dumnezeu a creat două feluri de persoane: bărbați și femei. Ei sunt deosebiți, și nu există nimic altceva la mijloc.

De asemenea, Dumnezeu i-a creat ca să stăpânească peste tot pământul. Ei erau viceregii lui Dumnezeu.

Eu m-am născut în India, iar la vremea aceea, acolo exista un vicerege care reprezenta care reprezenta monarhul britanic. Acesta era poziția pe care Dumnezeu a plănuit-o pentru bărbat și pentru femeie. Ei trebuiau să fie viceregii Lui, cei care să domnească în Numele lui Dumnezeu Însuși. Acesta era planul și intenția lui Dumnezeu pentru creația Lui.

………………….

Note

1- Textele sunt din cartea Ești important pentru Dumnezeu Descoperă-ți adevărata valoare și identitate din perspectiva lui Dumnezeu de DEREK PRINCE, Brașov, Ed. Neemia, 2014

2- Această postarea, ca o recenzie și pentru o mai bună popularizare a operelor lui Derek Prince, care a publicat peste 50 de cărți creștine.

3- Derek Prince (n.1915- d.2003), a fost un creștin cu părinți britanici, născut în India, dar care a trăit pe mai multe continente, stabilidu-se în cele din urmă în Israel unde a și decedat la vârsta de 88 de ani. A  fost un învățător al Bibliei renumit pe plan internațional.

 

One thought on “Derek Prince: Pericolul mândriei. Omul intră în scenă

  1. Pingback: Derek Prince: Pericolul mândriei. Omul intră în scenă — ARMONIA MAGAZINE – USA – Si ce ar folosi unui om sa castige toata lumea, daca si-ar pierde sufletul?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.