Despre căsătorie și copii

Isus zicea: “S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.

 Marcu 1:15

Marcu 10

2. Au venit la El fariseii; şi, ca să-L ispitească, L-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta.
3. Drept răspuns, El le-a zis: “Ce v-a poruncit Moise?
4. “Moise”, au zis ei, “a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărţire şi s-o lase.”
5. Isus le-a zis: “Din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta.
6. Dar de la începutul lumii “Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască.
7. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa.
8. Şi cei doi vor fi un singur trup.” Aşa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup.
9. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.
10. În casă, ucenicii L-au întrebat iarăşi asupra celor de mai sus.
11. El le-a zis: “Oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă preacurveşte faţă de ea;
12. şi dacă o nevastă îşi lasă bărbatul şi ia pe altul de bărbat preacurveşte.
13. I-au adus nişte copilaşi ca să Se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau.
14. Când a văzut Isus acest lucru, S-a mâniat şi le-a zis: “Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei.
15. Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în ea!
16. Apoi i-a luat în braţe şi i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei.

Cântarea Pocăință, pocăință tu ne-apropii către cer

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.