Să nu-ți faci niciun chip cioplit, nicio asemănare a ceea ce este sus în ceruri…

Să nu te pleci înaintea lor și să nu le slujești; pentru că Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos.
Exod 20:4,5

Fiindcă Dumnezeu dorește să-L cunoaștem, Scriptura Îl descrie în moduri pe care noi le putem înțelege. Totuși mulți găsesc greu de acceptat faptul că El Se descrie pe Sine a fi un Dumnezeu gelos. Unii chiar au găsit o scuză în acest lucru, pentru a părăsi credința creștină în care fuseseră crescuți, invocând faptul că gelozia ar fi un defect al caracterului lui Dumnezeu.

Parte din dificultate este explicată prin faptul că noi folosim adesea cuvintele „gelozie” și „invidie” în mod similar. În unele aspecte, ele sunt într-adevăr similare. Ambele cuvinte se găsesc pe lista din Galateni 5.20,21, ca fapte al cărnii. Cineva a spus că diferența dintre ele este că gelozia dorește pentru sine avantajele altora, în timp ce invidia dorește ca alții să nu aibă niciun avantaj.

Mai există însă un lucru important cu privire la gelozie: ea este întotdeauna rea atunci când are o motivație egoistă, însă este onorabilă atunci când dorește ceva drept. Nu trebuie să fim niciodată geloși pe alții, însă este bine să fim geloși pentru alții. Un bărbat nu trebuie să fie gelos pe soția lui, însă trebuie să fie gelos pentru ea, oricând cineva ar încerca să-i păteze onoarea acesteia. Pavel era gelos pentru corinteni cu o gelozie sfântă, fiindcă dorea ca ei să-I fie devotați lui Hristos și nu înșelați de către Ispititor (2 Corinteni 11.2,3).

Dumnezeu nu este niciodată gelos pe cei ai Săi, însă cu siguranță este gelos pentru ei. El nu dorește ca noi să-i aparținem altuia, fiindcă suntem ai Lui; El dorește cu ardoare puritatea noastră spirituală. Adevărul este că ar trebui să fim foarte recunoscători că Dumnezeu este gelos, căci aceasta înseamnă că El nu va înceta niciodată să Se îngrijească de noi.

S. Campbe, DOMNUL ESTE APROAPE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.