Viața binecuvântată

Cea mai bună viață este viața binecuvântată

by Pastor John Lindell

1. Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!
2. Sămânţa lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat.
3. El are în casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea lui dăinuie în veci.
4. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător şi drept.
5. Ce bine-i merge omului care face milă şi împrumută pe altul şi care îşi rânduieşte faptele după dreptate!
6. Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci.
7. El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.
8. Inima îi este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce îşi vede împlinită dorinţa faţă de potrivnicii lui.
9. El este darnic, dă celor lipsiţi; milostenia lui ţine în veci; capul i se înalţă cu slavă.
10. Cel rău vede lucrul acesta şi se mânie, scrâşneşte din dinţi şi se topeşte. Poftele celor răi rămân neîmplinite. (Psalm 112)

  • Privind spre 2018 – Ceea ce credeți despre Dumnezeu vă va afecta percepția asupra noului an, 2019.
  • Dragostea iubitoare …  este atributul numărul unu al lui Dumnezeu
  • Psalmul 65:11 Tu ai încoronat anul cu un seceriș bun; chiar și căile mai dificile revarsă abundență. (Psalmul 65:11 NLT)
  • Deși inima lui Dumnezeu vrea să binecuvânteze oamenii, nu toată lumea este binecuvântată.
  • Nu toată lumea este binecuvântată în același mod.
  • De ce unii știu mai multe despre binecuvântarea lui Dumnezeu decât alții? … Psalmul 112.
  • 112 este un psalm însoțitor al Psalmului 111.
  • Dumnezeu nu este un respectator al oamenilor în ceea ce privește binecuvântarea Lui. El vrea ca toți să fie binecuvântați în mod egal.

7 Caracteristici ale unei vieți binecuvântate:

Continue reading HERE

VIA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.