Andrei Croitoru: Harul irezistibil

Seria: Doctrinele Harului

Doctrina Harului isezistibil

Primul contact al creștinului cu această doctrină  ar fi aceea că ea este controversată. Dar dacă respingi pe una dintre ele, trebuie să le respingi pe toate în lanț, una după alta.

Doctrina harului irezistibil a mai fost numită chemarea eficace; irezistibil sună mai agresiv, Dumnezeu ar trece peste voința ta, de aceea unii folosesc și expresia chemare eficientă, chemare eficace, adică Dumnezeu te cheamă și “produce” în tine  această “chemare”.

Mai întâi, niște explicații:
De ce se numește această doctrină în acest fel, har eficace sau har irezistibil? Se numește în felul acesta pentru că în multe pasaje din Biblie, cuvântul “chemare” este asociat cu puterea lui Dumnezeu sau cu harul lui Dumnezeu. De aceea este numit har eficace, har irezistibil sau chemare eficace. De exemplu, să vedem:

Galateni 1:15Dar, când Dumnezeu – care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele şi m-a chemat prin harul Său…

Deci nu m-a chemat oricum, numai așa ca să aud: Andrei vino la Mine! sau Pavel, vino la Mine!, ci m-a “chemat prin harul Său”. Acum, cum vedem noi harul, unde-i harul? Harul este ceva lăuntric, ceva invizibil, el nu se referă în mod deosebit la ceea ce auzim noi (exterior, cu urechea), harul este o lucrare a Duhului Sfânt în ființele noastre.

Galateni 1:6Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos

2 Petru 1: 3Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui

Cum ne-a chemat Dumnezeu? Nu ne-a chemat doar prin Evanghelie, ne-a chemat prin puterea Lui. Adică, în timp ce Dumnezeu ne-a chemat la El, a folosit și puterea Lui când ne-a chemat, ca să producă ceva în noi, când ne-a chemat.

1 Tesaloniceni 1:5În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu o mare îndrăzneală.”

Evanghelia, ea este propovăduită cu vorbe. Zic unii: “Evanghelia s-o predicăm prin fapte și când mai e nevoie mai folosim și cuvinte.” – NU, Evanghelia se propovăduiește cu vorbe (cuvinte), asta găsim că spune Biblia, dar cert e că nu a fost propovăduită numai cu vorbe ci și “cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu o mare îndrăzneală.

În acest ultim pasaj, ni se prezintă diferența între două tipuri de “chemare”. În Biblie găsim cuvântul chemat, dar el se poate referi fie la o anumită chemare, fie la o alta – adică, la care? La o “chemare externă” pe care o auzi cu urecea ta fizică, la fel cum oamenii îl auzeau pe Domnul Isus strigând “Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11:28), toți cei prezenți acolo, auzeau ceea ce “chema-vorbea” Domnul Isus. Însă întrebarea este: Toți erau atrași lăuntric la Domnul Isus Hristos? Și răspunsul pe care noi îl dăm  e că nu. De aceea Pavel face diferența, că Evanghelia a fost propovăduită cu vorbe, și toți aud vorbele, dacă nu dorm, dar, pe de altă parte, Pavel scrie că “Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe (asta e pentru urechea omului exterioară), ci cu putere, cu Duhul Sfânt (care nu lucrează la urechea fizică, ci lucrează în interiorul nostru, căci inima are nevoie de puterea Duhului ca să fie transformată de ea) şi cu o mare îndrăzneală.” Deci, vedem făcută această diferență mare, în Biblie, între chemarea exterioară și chemarea internă sau lăuntrică; externă care ajunge în ureche și în minte și chemarea lăuntrică, supranaturală, care atinge inima noastră.

Al doilea lucru pe care doresc să-l lămuresc, este această obiecție, aproape instantanee: că atunci când spui “har irezistibil”, unii presupun deîndată că noi gândim a fi ca niște roboței, că atunci când Dumnezeu ne cheamă prin acest “har irezistibil” cum îl numiți voi, noi executăm ce spune Dumnezeu ca roboții. Și asta înseamnă că noi nu avem voință liberă.

Voință liberă oricum noi nu avem, că suntem robi ai păcatului, până ce nu vine Dumnezeu să ne elibereze, prin harul Lui.

Dar este fals să spui că deodată ce eu cred în harul irezistibil, înseamnă că în momentul în care Dumnezeu mă cheamă, eu ca un roboțel execut ce spune El. De ce? Pentru că nu putem să-i rezistăm harului Său irezistibil, asta vrem noi să spunem, că oamenii sunt niște roboței pe care Dumnezeu îi manipulează și-i manevrează ca pe niște păpuși, cu telecomanda ca pe niște roboței? Nu asta vrem să spunem.

Atunci problema este: Cum împăcăm doctrina harului irezistibil cu faptul că omul are voință?

Spunea cineva: “Harul irezistibil nu distruge voința, ci o eliberează.

Deci, voința mea e înlănțuită, de păcat, de Diavolul. Ce se întâmplă când vine harul lui Dumnezeu peste voința mea? Ce face? O obligă, o forțează? Nu, ci rupe lanțurile acelea (ale constrângerii de către Diavol și de păcat) și îndreaptă voința în altă direcție. Schimbă direcția voinței, fără să distrugă voința. Dumnezeu nu distruge voința noastră, ci o recreează sau o eliberează. Dacă noi avem voința de a face răul, Dumnezeu prin harul Său irezistibil ne dă voința de a face binele. Dacă noi avem voința de a-l sluji pe Satan, Dumnezeu prin harul irezistibil, ne dă voința de a-L sluji pe Cristos. Dacă noi avem voința de a merge spre rău, spre păcat, spre pofte, spre lume, spre Diavol, în harul Său irezistibil Dumnezeu ne dă voința și înfăptuirea de a-L dori pe Cristos, de-a veni la Cristos, de-a-L iubi pe Cristos. Ne redirecționează voința, ne recreează voința, ne eliberează voința.

John Owen (foto), făcea o diferență importantă, dădea o explicație importantă arătând faptul că Dumnezeu nu ne tratează ca pe niște roboței în momentul în care harul irezistibil ne atinge ființele.

Acum, dacă ne gândim fiecare la experiențele noastre, atunci când ne-am pocăit (că nu Duhul Sfânt s-a pocăit în locul nostru): Ne-am simțit careva dintre noi obligat să ne pocăim? Nici unul dintre noi nu am simțit asta. Ceea ce înseamnă că experiența este o dovadă a faptului că Dumnezeu nu lucrează coercitiv asupra voințelor noastre, adică nu le forțează, ci le eliberează. Modul în care putem să înțelegem mai bine lucrurile, este făcând diferența între lucrarea lăuntrică a harului și lucrarea externă a Evangheliei.

Lucrării externe a Evangheliei i se poate împotrivi oricine. V-aduceți aminte ce spune Ștefan (Fapte 7:51),  când, urmare  predicării lui, evreilor, suferă moartea?  Ștefan pe spune: “Oameni tari la cerbice, netăiaţi împrejur cu inima şi cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi.”

Deci, ca arminian, cum poți emite acum totala depravarea a omului… “Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului” Înseamnă că omul e total depravat. Întotdeauna, când e chemat de Dumnezeu, omul, întotdeauna se împotrivește. Deci arminienii, care tocmai declară și totala depravare, ei mai spun că … totuși mai sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu. Deci, oamenii se împotrivesc totdeauna Duhului Sfânt, sau nu? DA, oamenii se împotrivesc totdeauna Duhului Sfânt. Asta e depravarea totală. În ce fel? În lucrarea exterioară a Evangheliei. Un om mort în greșelile și în păcatele lui. Când vin să-i predic de moartea și învierea Domnuui Isus, el spune că-i o nebunie (1 Corinteni capitolul 1 și 2). Este o nebunie, zic oamenii. O prostie, un răufăcător a murit să ia păcatele noastre? Vezi-ți de treabă! Asta-i o nebunie. Dumnezeu și-a abuzat propriul fiu, spun unii. Și voi spuneți că asta-i mântuirea? Oamenilor, este o nebunie ce ziceți. – Asta este reacția naturală a tuturor oamenilor. Oamenii vor respinge dintr-un motiv sau altul întotdeauna Evanghelia,  Evanghelia predicată urechii omenești, minții omenești.

“Harul irezistibil” spune că pe lângă…, în plus, pe lângă această predicare a Evangheliei, este o lucrare secretă, lăuntrică, invizibilă a Duhului Sfânt în inimile noastre. De asta, cîteodată, spunem noi: Dragă, în ziua aceea, în momentul acela, la predica aceea sau în seara aceea am înțeles mai bine cutare sau cutare aspect biblic. De ce ai înțeles mai bine? Predicatorul n-a explicat și altădată la fel de bine sau alta-i problema?

Vă aduceți aminte că în Luca 24:13-32, Domnul Isus era pe drumul spre Emaus cu cei doi ucenici, ei zic: “Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne deschidea Scripturile?“, deci nu era vorba de o explicație pentru minte, era o deschidere a inimii, li s-au înflăcărat inimile, au luat foc inimile lor: le-a deschis mintea, le-a deschis ochii, a avut loc o revelare a Domnului Isus Hristos și a învățăturii Cuvântului lui Dumnezeu înlăuntru lor, în inimă nu numai în mintea lor.

Dacă n-ar exista această diferență,  între predicare a Evangheliei la ureche și la minte, și a lucrării Duhului Sfânt lăuntrică, în inimă, înseamnă că convertirea n-ar însemna decât să-ți dai acceptul la niște lucruri pe care le auzi:  Domnule, ai înțeles că Domnul Isus a venit pe Pământ? Da. Ai înțelec că El a murit pentru păcatele oamenilor? Da. Trebuie să te întorci la Domnul Isus Cristos. Ai înțeles? Da, cum îi asta? Să lași păcatul tău, și să te încrezi în El pentru mântuirea sufletului tău. Ai înțeles? Da.  – Ești mântuit!

Dar asta se practică în Evanghelizare. De ce se practică asta? Pentru că nu se înțelege distincția între chemarea Evangheliei care-i vine auditiv, la ureche și la minte, și chemarea lăuntrică a harului Duhului Sfânt care este invizibilă, supranaturală,  care atinge inimile noastre. De fapt, în evanghelizare noi asta trebuie să ne așteptăm: să predicăm Evanghelia, și să vedem inimi înmuiate, mișcate, transformate (nu de ideile spuse de predicator), ci de lucrarea secretă a Duhului Sfânt. Deci este fundamental pentru noi să înțelegem această distincție între predicarea Evangheliei și lucrarea secretă lăuntrică a Duhului Sfânt.

Acum întrebarea mea e următoarea: De ce are logică sintagma harul irezistibil?

Harul irezistibil are logică în toată Scriptura și în realitate, din motivul următor: Dacă tu nu poți vedea harul lui Dumnezeu care vine la tine, dacă Duhul Sfânt e invizibil și lucrarea Lui este secretă, lăuntrică, cum ai putea să i te împotrivești? Cum ai putea să i te împotrivești?

Un tânăr a povestit aici la noi în biserică, că el s-a întors la Dumnezeu pe când el era drogat. Dumnezeu, așa drogat cum era, i-a dat o așa de mare luciditate în minte, dar îndeosebi o cercetare transformatoare lăuntrică, o stare de epuizare-disperare, l-a atars, l-a transformat, l-a schimbat, l-a convins, l-a iluminat și a fost născut din nou. El nu s-a putut împotrivi acelei lucrări că n-avea cum s-o perceapă. Eu nu percep acuma cum lucrează Duhul Sfânt în inimile dumeavoastră (cei care ascultă predica), ce lucrează în inimile voastre, eu nu pot dicta Duhului Sfânt ce să lucreze.

Transcris până la minutul 13:18

Vizionați predica Harul irezistibil

foto John Owen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.