Profeții împlinite și neîmplinite în viața celui născut din fecioară (III) – Mesajul îngerului pentru Maria

B a r z i l a i - e n - D a n

Interesant, îngerul îi precizează Mariei numele noului născut, de parcă Dumnezeu a vrut să fie sigur că părinți nu se vor certa pentru acest subiect. ,,Isus“ așa cum arătat în articolul precedent, este emblematic pentru lucrarea pe care a fost trimis s-o facă: ,,El va mântui pe poporul Său de păcatele sale“ (Mat. 1:21). Și, așa cum ni se demonstrează în epistola către Evrei, Iosua-Isus a fost arhetipul conducătorului care duce poporul în odihna Canaanului promis.

,,Îngerul a intrat la ea, şi a zis: „Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!”…

Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu.  Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.  El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul…

View original post 2,942 more words

One thought on “Profeții împlinite și neîmplinite în viața celui născut din fecioară (III) – Mesajul îngerului pentru Maria

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.