,,Biserică“ sau ,,adunare“

B a r z i l a i - e n - D a n

Noul Testament folosește cuvântul secular ,,eclesia“ (ekklesia) pentru aidentifica părtășia unui grup de credincioși.  El este tradus în limba română de obicei prin ,,biserică“, dar înseamnă de fapt ,,adunare“. Sensul din vechime era că un împărat sau un alt înalt demnitar îi chema pe supușii săi laolaltă. Creștini sunt și ei cei care au răspuns chemării Domnului lor, Isus Christos.

,,… şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi“ (Efeseni 1:18).

,,Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre“ (Efeseni 4:4).

În Vechiul Testament, pentru poporul lui Dumnezeu  este folosită expresia ,,qahal“ cu aceeași semnificație de ,,adunare“:

,, [ Când toată adunarea a păcătuit ] Dacă toată adunarea lui Israel a păcătuit fără voie şi fără să ştie, făcând împotriva uneia din poruncile…

View original post 522 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.