Papa Francisc invită episcopii acuzați de imoralitate să tacă precum Isus în Vinerea Mare!

 PERPLÉX în fața unei astfel de atitudini a Papei!

Adică, cum, episcopii foarte vinovați în fața Bisericii Catolice și înaintea lui Dumnezeu, de păcate grave, pentru care probabil se impunea demiterea  lor deîndată, PAPA FRANCIS, în loc să-i ancheteze, să-i demită, fiindcă probabil știa că sunt adevărate acuzele aduse, Papa Francis – după un timp de chibzuință pentru a găsi calea de a ieși din impasul… mediatic –  în predica publică îi sfăruiește pe episcopi să   SĂ TACĂ, cum și Isus a tăcut când a fost acuzat în Vinerea Mare!

Cităm din articolul Pope Francis Says Accused Pastors Are Like Jesus on ‘Good Friday’, la care facem referire în postare:

“Când oamenii l-au insultat pe Isus în Vinerea Mare și au strigat: “Răstignește-l”, a spus Papa în homilia de dimineață la capela Santa Marta, “a rămas tăcut pentru că a avut compasiune pentru acei oameni înșelați de cei puternici”.  “El tăcea. El s-a rugat “, a spus Francis.

“În același mod, pastorul, în vremuri grele, în momentele în care se dezlănțuie diavolul, unde pastorul este acuzat – acuzat de Marele Acuzator prin atât de mulți oameni, atât de mulți puternici – suferă, își oferă viața și se roagă, “a spus Papa.

La încheierea predicii, Francis a invitat congregația să se roage pentru episcopi. “Luați Evanghelia și citiți-o și vedeți-L pe Isus și unde se află autoritatea lui. Și cereți harul  ca toți pastorii să aibă această autoritate: o autoritate care este un har al Duhului Sfânt “, a spus el.

UIMITOR: –  De ce? Deoarece cele două situații sunt cu totul diferite. Omul Isus Hristos a fost nevinovat, în El nu s-a găsit nici măcar o umbră de vinovăție, tocmai de aceea Jertfa Sa a fost primită de Dumnezeu:  moartea Singurului Om nevinovat ca  plată a păcatului întregii omeniri. Și, ca urmare, omul credincios poate să fie iertat de păcatul său înaintea lui Dumnezeu, acela de a nu a crede. Adam și Eva, l-au crezut pe Diavolul și astfel au ajuns sub stăpânirea acestuia. La fel e cu oricine nu crede în Dumnezeu.

Se vede că nici Papa și nici episcopii acuzați, nu cred în Cuvântul lui Dumnezeu, ei practică imoralitatea și apoi vin cu minciuni diavolești.

E adevărat, Isus, NEVINOVAT, a tăcut în fața acuzelor nedrepte care i s-au adus în Vinerea Mare dinaintea răstignirii Sale!  El nu S-a dezvinovățit în fața călăilor Săi, nu doar că era în zadar, dar și pentru că El însuși Și-a dat viața la moarte pentru ca noi păcătoșii să fim salvați!

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 6:23)

Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. (Evrei 11:6)

Papa și episcopii, vor să tacă, deși VINOVAȚI, înaintea oamenilor și a lui Dumnezeu – deci ei se află într-o stare opusă, incomparabilă cu starea Domnului Isus.

Per global, ei admit că sunt păcătoși, dar nu admit să dea socoteală, ci își continuă slujbele în funcții incompatibile cu starea lor, de imoralitate și minciună. Asta  a decretat Isus când vorbea cu fariseii: voi îl aveți de tată pe diavolul:

Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi. (Ioan 8:44-45)

Ei se complac și se amăgesc că Dumnezeu îi iartă, pe de o parte, apoi pe de altă parte ei cred că Papa și ei înșiși își pot ierta păcatele unii altora – total fals, deoarece păcatul în esența lui e păcat împotriva lui Dumnezeu, necredința – pentru că ei nu cred în Isus  – “Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam.” – copiii credinței.

Dar mulți “cred” și zic că au “credință”, dar e un fel de sinceritate, ceva de suprafață, nu e credința faptă, ei zic că-L cred pe Isus, dar nu-L au ca Domn și Stăpân, nu se încred să-L și urmeze, nu trăiesc în ascultare de El și de Cuvântul Lui (biblic), nu unesc credința cu fapta.  Ascultarea de Dumnezeu  face mai mult deât jertfele, orice ar face omul (1Sam.15:22), iar credința fără fapte e moartă (Iacov 2:26).

Să luăm doar un exemplu,   dar foarte aspru. Sodoma și Gomora, de ce le-a nimicit Dumnezeu? Pentru răutatea oamenilor, pentru homosexualitatea lor abuzivă. Citiți capitolul 1 din Epistola lui Pavel către Romani și găsiți acolo pretenția lui Dumnezeu (Romani 1: 18-28, dar puteți citi până la v.32).

Urmăriți articolul sursă în engleză AICI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.