De ce li se pot întâmpla lucruri rele oamenilor buni?

by Mircea Graur

Deşi Dumnezeu este bun, ne iubeşte, El este creatorul universului, şi Tatăl nostru cel ceresc, şi de departe este cel mai puternic în acest univers, totuşi se întâmplă lucruri rele. Lucrurile rele se întâmplă datorită duşmăniei lui Satan, care îl urăşte pe Dumnezeu şi pe noi oamenii creaţi după chipul şi asemănarea Lui. Cauza pentru care Satan poate să facă să se întâmple lucruri rele, sunt drepturile pe care i le dăm, noi oamenii, prin păcate.

PARABOLA (METAFORA)
A. DESCRIEREA PLANŞEI “CĂLĂTORIA OMULUI”:

Vedem traiectoria omului atât ca istorie a omenirii, cât şi ca istorie personală.Pornim de la recunoaşterea diferenţei dintre PORUNCĂ şi LEGE aşa cum remarcăm acest lucru la Pomul Cunoştinţei Binelui şi Răului. Porunca poate fi călcată pe când Legea poate fi doar experimentată! Porunca a fost “să nu mănânci din Pomul Cunoştinţei Binelui şi Răului” iar Legea, pe care au expermentat-o, a fost aceea a morţii!, care a intrat în om din clipa în care au mâncat.

Traiectoria fiecărui om este cercetată de Dumnezeul cel bun, al harului, ca să ne fie schimbată. Asfel Domnul doreşte să ne abată din direcţia cu finalitatea iadului, spre o întoarcere la Dumnezeu, prin recunoaşterea lui Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor, printr-o naştere din nou, urmată de mântuire, restaurare prin pocăinţă şi Raiul ca finalitate.

Pe drumurile noastre am semănat bune şi rele. Toate semănăturile noastre dau  efecte după “soiul lor” (adică bune sau rele).

Continue reading ALFA OMEGA TV


“Pachetul S.O.S” – autori: Bogdan si Mircea Graur – www.inHimministry.com

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.