Ernest KLASSEN: Încurajare în evanghelizarea personală

Șase motive de încurajare

Deseori singura mea dorință este de a îndruma pe oameni la Domnul Isus, fie și printr-o singură frază.

1. Evanghelizarea personală și promisiunea Domnului
Un lucru m-a încurajat tot timpul în evanghelizare și anume: promisiunea Bibliei că Cuvântul Domnului nu se va întoarce niciodată fără rod. Chiar și atunci când suntem slabi, Cuvântul Lui își face efectul. În orice discuție caut să citez versete din Biblie pentru că astfel mă folosesc direct de promisiunea Domnului din Isaia:

Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă,tot aşa şi cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele. (Isaia 55:10-11)

2. Întotdeauna mesajul Evangheliei are un ecou în inima ascultătorului
Un alt lucru care mă încurajează în evanghelizare este acela că știu că Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna lasă un ecou în inima celui care-l ascultă.
Odată, am luat în mașină, de ocazie, un bărbat de 62 de ani. Dorind să discut cu el despe Domnul Isus, omul a devenit foarte recalcitrant. Am încercat în diferite feluri să leg o coversație cu el, dar părea imposibil.
când a coborât din mașină i-am spus că regret că cuvintele mele nu au lăsat nici un ecou în inima lui, dar că, într-o zi, va trebui totuși să apară în fața lui Dumnezeu.
Sprea marea mea surprindere, omul mi-a răspuns: “Nici nu știți cât de mult din mesajul dumneavoastră mi-a rămas în inimă.”. Cuvintele lui au fost o mare încurajare pentru mine.

3. A produce bucurie în cer
Un al treilea lucru care mă încurajează în această lucrare este convingerea că în mine locuiește trinitatea divină. În Evanghelia după Ioan, 14:17, Domnul Isus vorbește despre Duhul lui Dumnezeu astfel: că “lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi;”
Iar în v.23 spune: “”Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el.”

Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi. (Ioan 14:16-17).

Deci, trinitatea divină este în noi. Și atunci când discut cu cineva mai sunt “eu” ci “noi”.
Chiar și îngerii sunt interesați de o asemenea discuție, deoarece Biblia spune: “Este mare bucurie în cer pentru un păcătos care se pocăiește”. Pocăința înseamnă părăsirea căilor rele și pășirea pe calea cea strâmtă și aceste lucruri aduc bucurie îngerilor. Nu-mi pot imagina ceva mai frumos decât să produc bucurie în cer prin slujba mea.

4. Nu există atei
În al patrulea rând, dacă Evanghelia lui Ioan ne spune: Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume. (Ioan 1:9), asta înseamnă că nu există atei.
Când un om afirmă despre el însuși că este ateu nu înseamnă că el nu crede în Dumnezeu, ci mai degrabă că nu vrea să creadă în El și încearcă să-L nege.
Eram odată în Heidelberg și am oprit la o benzinărie. Aici am intrat în vorbă cu doi tineri de vreo 18 ani și am încercat să- fac să se gândească puțin la viitorul lor și la faptul că într-o zi vo sta ăn fața lui Dumnezeu. Aceștia mi-au răspuns râzând: “Când murim, putrezim și cu asta s-a sfârșit totul.” Eu le-am răspuns: “Asta o spuneți altora, dar pe voi înșivă nu vă puteți înșela. Vocea dinlăuntrul vostru vă spune altceva”. Șeful benzinăriei, un bărbat de aproximativ de 55 de ani, s-a apropiat de noi și s-a adresat tinerilor: “Ascultați-l pe omul acesta pentru că-i adevărat ce vă spune. Când am fost soldat în Rusia am strigat tare către cer, cu pumnii strânși: “Nu există Dumnezeu”. Dar în inima mea am auzit totdeauna o voce care nega cuvintele mele. Deși spuneam că El nu există, eu știam că Dumnezeu există”.

5. E pace pe pământ doar prin pacea lui Dumnezeu
Omul caută pacea de când există pe pământ.
Călătoream prin Africa când am luat în mașină de ocazie o doamnă. Am întrebat-o care e cel mai important lucru pentru ea iar răspunsul a venit prompt: “Să am pace.” Atunci i-am explicat că nu poate avea pace pe pământ dacă nu are mai întâi pace cu Dumnezeu și i-am spus cum poate primi această pace.

6. Conștiința este întotdeauna de partea cea bună
Un alt aspect pe care îl am în vedere ori de câte ori discut cu cineva despre Dumnezeu este acela că știu că conștiința lui este de partea mea. În adâncul inimii aude o voce care spune: “Și eu ar trbui să mă pregătesc pentru a sta în fața lui Dumnezeu.”
Mulți ani am fost economistul școlii biblice Brake, iar în această calitate am întâlnit mulți reprezentanți de firme. Și acestora am încercat să le vestesc Evanghelia.
Într-o zi stăteam de vorbă cu unul dintre ei, un bărbat mai în vârstă, care părea cam încercat de viață. După ce i-am vorbit despre Dumnezeu, i-am spus: “Știți, în interiorul dumneavoastră există o voce care vă spune că lucrurile despre care vă vorbesc acum sunt adevărate”. M-a privit ca și cum aș fi fost un profet și mi-a răspuns: “Ieri am participat la înmormântarea unui coleg de-al meu și azi în drum spre dumneavoastră m-am gândit la el și la veșnicie… Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră este adevărat. Conștiința mea este de partea dumneavoastră.”

————————

Din cartea Întâlnirile nu sunt la întâmplare  de Ernest Klassen (creștin menonit din Canada, born 1917, care a misionat în Germania), traducerea Thomas Kasper

AICI in limba germana

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.