Unitatea creștină nu se face, ci se …

Tot aud că trebuie ,,să ne unim în Christos“. Putem noi însă să facem aceasta? Este în puterile și în responsabilitatea noastră?

Nu cred. Singurul lucru pe care-l putem noi face este să ,,păstrăm unirea Duhului“. Unitata credincioșilor este o lucrare supranaturală săvârșită de energiile dumnezeiești. Citiți iar Ioan 17 și veți vedea că Fiul o drește, Tatăl o decide și Duhul Sfânt este cel care o realizează.

,,Mă rog catoţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu, în Tine, ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.22 Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru caei să fie una, cum şi Noi suntem una – Eu în ei şi Tu în Mine –, pentru caei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai…

View original post 304 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.