Un Paște mai profund – Trei dovezi ale divinității lui Isus: vinul, biciul și neîncrederea!

B a r z i l a i - e n - D a n

După ce am aruncat o privire analitică asupra ,,Prologului“ Evangheliei lui Ioan, este folositor să aruncăm o privire de ansamblu asupra restului cărții.

După primele 18 versete din capitolul 1, Ioan ne dă primele trei mărturii verbale despre divinitatea lui Isus Christos. Până la capitolul 2 avem, în ordine, mărturia personală a celui ce a scris Evanghelia, mărturia lui Ioan Botezătorul și mărturia primilor cinci ucenici din grupul celor doisprezece de mai târziu. Din spusele lor aflăm că Isus este preexistent cu Dumnezeu Tatăl, factor activ în facerea lumii, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Lumina, Viața, Dumnezeu întrupat, Mielul lui Dumnezeu, Cel vestit în Vechiul Testament, Fiul lui Dumnezeu și Împăratul lui Israel.

În capitolul 2 al Evangheliei lui Ioan trecem de la dovezile verbale la dovezile vizibile ale divinității lui Isus. Evanghelistul nesinoptic, preocupat mai mult să-L explice pe Isus Christos decât să-L prezinte, va continua apoi până în…

View original post 3,786 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.