Mâna celor harnici

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit…”
Proverbe 10:4-5

Mâna celor harnici

Michelangelo Buonarroti și-a pierdut mama la vârsta de șase ani. La vârsta de treisprezece ani a intrat ucenic la frații  Ghirlandaio,  pictori,  despre  care  unii  afirmă  că priveau cu invidie lucrările tânărului elev. Michelangelo nu s-a descurajat, ci a continuat să muncească cu entuziasm, fapt care i-a dus faima în Italia și mai târziu în întreaga lume. Michelangelo și-a iubit munca până la sfârșitul vieții.

Uneori suntem înclinați să gândim că marii maeștri au apărut  și  au  acționat  întâmplător.  În  realitate,  creatorii atâtor mari și importante lucrări au fost inspirați de marele Creator – Dumnezeu – să descopere, să imagineze, să inventeze și să creeze toate bunurile, valorile și regulile care au asigurat și asigură progresul omenirii. Din perspectiva biblică, munca nu este un lucru de disprețuit, ci munca este o binecuvântare care ne duce înainte pe calea vieții. Nu trebuie uitat adevărul că „mâna celor harnici îmbogățește”. Şi voi, tinerilor, care vă aflați la începutul unei cariere, sunteți chemați să vă faceți planuri alese, să stăruiți în ele, să nu descurajați, să învățați și să munciți, și astfel să obțineți rezultate pentru folosul vostru și al semenilor. Încredeți-vă în Dumnezeu! El ajută pe cei deschiși să facă ceva util pentru semenii lor. Cineva a spus: „Lucrul cel mai important este să fii gata în orice moment să sacrifici ceea ce ești pentru ceea ce ai putea deveni.”

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

LASĂ DEOPARTE MĂSURĂTOAREA

„Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne?” (Psalmul 130:3)

     Trăim într-o societate orientată spre rezultate, în care suntem răsplătiți după performanța școlară, sportivă și profesională. Însă Dumnezeu nu gândește așa. Gândurile și căile Sale sunt mult diferite de ale noastre (vezi Isaia 55:8-9). El nu este impresionat de „arderi-de-tot şi de jertfe” (1 Samuel 15:22). Sentimentele și emoțiile sunt puternice, dar rareori obiective. Când valoarea ta de creștin este fundamentată pe performanțele tale de ființă umană cu slăbiciuni, dușmanul are câștig de cauză. Satan este numit „pârâșul fraților noștri” (Apocalipsa 12:10); el așteaptă să întocmească o listă a eșecurilor și greșelilor tale. În felul acesta te poate chinui, reamintindu-ți de toate momentele în care îți pierzi cumpătul, critici, nu spui adevărul sau lași o părere greșită să rămână neverificată, numai ca tu să pari mai bun. David a zis: „Dacă ai păstra, Doamne, nelegiuirile, cine ar sta în picioare…” Chiar și cel mai disciplinat credincios are domenii în care duce lupte și greșește. De aceea avem nevoie de harul și iertarea lui Dumnezeu tot timpul. „El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că suntem ţărână” (Psalmul 103:14) și nu este niciodată surprins când, în ciuda celor mai bune intenții ale noastre, greșim. Reimar Schultze spune: „Dumnezeu nu ne măsoară după performanța noastră, ci după dragostea noastră pentru Domnul Isus. Firește, în Împărăția lui Dumnezeu dragostea noastră pentru Isus este performanța noastră. Orice altceva este secundar. Dorința de a fi cu El, de a asculta de El, de a sta în părtășie cu El, de a face voia Lui este ceea ce-și dorește Stăpânul nostru.” Așadar, lasă deoparte „măsurătoarea” și bucură-te că Dumnezeu nu te evaluează după performanța ta, ci după performanța lui Hristos.


Meditații selectate de Lidia Miu

 

Advertisements

One thought on “Mâna celor harnici

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.