A.W. TOZER: Prezența lui Dumnezeu mai importantă decât un program

Mi se pare semnificativ, dacă nu chiar amenințător, fapul că în limbajul bisericesc de astăzi apar atât de frecvent cuvinte “program” și “programe”.

Sunt conștient că aceste cuvinte au fost împrumutate și adaptate dintr-un alt domeniu al vieții pentru că exprimă mai bine decât orice alt cuvânt succesiunea din cursul serviciului religios dintr-o biserică. Dar tocmai faptul că ele se potrivesc atât de bine serviciului religios este în sine atât de neliniștitor pentru puținii credincioși care tot mai vor să urmeze ordinea noutestamentală în serviciul religios public.

Dacă ne comparăm întrunirile noastre religioase grijuliu programate cu Noul Testament, ne amintim de remarca unui renumit critic literar după ce a citit traducerea făcută de Alexander Pope a cărții Odiseea de Homer: “Este un poem frumos, dar nu ese Homer“. Asfel, serviciul religios atrăgător, picant și distractiv de astăzi poate fi un frumos exemplu de programare magistrală – dar nu este un serviciu religios creștin. În practică toate punctele importante, între ele este o deosebire foarte mare. Singurul lucru pe care îl au în comun este prezența unui număr de persoane într-un spațiu. Aici se termină asemănările și încep deosebirile.

Mai întâi, obiectul atenției nu este același în cele două întruniri.

Indiferent că este vorba c este vorba de un serviciu de Cină, un serviciu de duminică dimineața, o adunare de evanghelizare, o oră de rugăciune sau orice alt fel de strângere creștină adevărată, centrul atenției va fi totdeauna Cristos. “Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.“(Matei, 18: 20). Aceste cuvinte ale Domnului nostru stabilesc modelul pentru toate adunările creștin. În Noul Testament, toae adunările creștine ținute după ziua Cincizecimii s-au caracterizat prin preocuparea creștinilor cu Domnul lor înviat. Chiar și primul Conciliu al Bisericii (care s-ar putea numi o întâlnire “de afaceri”, dacă așa ceva exista pe vremea Bibliei) a fost  a fost ținut într-o atmosferă de mare demnitate și profund respect. Ei au vorbit despre Dumnezeu, despre Cristos, despre Duhul Sfânt, despre Scriptură, ca și despre niște oameni consacrați care și-au pus viețile în joc pentru Numele lui Isus. Ei s-au consfătuit o vreme, apoi au întocmit o scrisoare cu insrucțiuni și au trimis-o prin mâna lui Iuda și Sila bisericilor păgânilor. Desigur, este de necrezut că o asemenea întrunire a putut fi ținută fără vreun fel de ordine de zi. Cineva trebuia să știe ce teme erau de dicutat. Cu toate acestea, punctul important pe care trebuie să-l luăm la cunoștință este faptul că adunarea a fost ținută într-o atmosferă de închinare creștină. În fața Prezenței lui Dumnezeu, ei au pierdut din vedere programul.

De asemenea, serviciile de evanghelizare și de trezire de pe vremea Noului Testament n-au fost despărțite de închinare. Cartea Faptelor este o relatare a activităților evanghelistice misionare, dar Prezența lui Dumnezeu este pretutindeni, și acei primi creștini n-o uită nici o clipă. Discipolii n-au folosit niciodată scamatorii ca să atragă mulțimile. Ei s-au bazat pe faptul că puterea Duhului Sfânt îi va ajuta totdeauna și pretutindeni. Ei și-au angrenat activitățile după Cristos și au fost mulțumiți să câștige sau să piardă împreună cu El. Nici nu le-a trecut prin minte ideea de a pune în scenă un eveniment “programat și de a-l folosi pe Isus ca un fel de sponsor. Pentru ei, Cristos era totul.  Pentru ei, El era punctul central în jurul căruia se învârtea totul; El era, așa ca și azi, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul.

[…]

_______________

Preluat dintr-un eseu de A.W. Tozer din cartea Rădăcina celor drepți / The Root of the Righteous
Traducerea Olimpiu S. Cosma
by Lowell Tozer
by Editura Apape SRL, 1997
Făgăraș, sr. Podului 8

One thought on “A.W. TOZER: Prezența lui Dumnezeu mai importantă decât un program

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.