Credința mântuitoare

Dragi frați și surori,

Sunt mulți oameni care pretind că au credință, dar nu orice credință este mântuitoare, căci  „.. și dracii cred… și se înfioară”, ne avertizează  apostolul   Domnului Isus. (Iacov 2:19)

Credința mântuitoare este darul lui Dumnezeu:

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.” (Efeseni 2:8).

Și această credință a fost dată sfinților odată pentru totdeauna.” (Iuda, v.3)

Text: Romani 10: 9-13

Câteva adevăruri edificatoare:

1.) Este o singură Evanghelie adevărată:Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.” (1 Corinteni 15:1-2

2.) Există numai o cale adevărată, calea îngustă: „Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.” (Matei, 7:13-14)

3.) Există oameni care propovăduiesc o evanghelie falsă:

Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!” (Galateni, 1:6-8)

Evanghelie falsă este și atunci când nu se practică iubirea-iertarea-iubirea, între creștini, că ei cred că pot fi iertați de Dumnezeu…chiar dacă ei nu iartă pe aproapele lor, pe  fratele lor, cu tărie, ținând la opiniile lor înțepenite din mândrie și răutate; când îl vorbesc de rău pe aproapele lor și îi și doresc răul, mai mult chiar decât binele și binecuvântarea Domnului, e vorba tot de o evanghelie falsă.

Evanghelie falsă e și atunci când cu viața și cuvântul lor nu caută pacea și sfințirea, o pace și o sfințire în termenii lui Dumnezeu, nu cum o dau și cum o cred oamenii: te iert dacă…; sunt în pace cu el, dacă... .

Noi trebuie să credem și să ascultăm de Dumnezeu, necondiționat. Mântuirea, însă,  o primim condiționat, dacă credem, dacă ascultăm și dacă facem cutare sau cutare faptă vrednică de pocăință. Ca și ieratea, de la Dumnezeu și ea este  condiționată, însă noi iertarea nu trebuie s-o condiționăm:

  • Daca este cu putință, intrucat atârna de voi, trăiti in pace cu toti oamenii. (Rom.12:18)
  • Incolo, fratilor, fiti sanatosi, desavarsiti-va, imbarbatati-va, fiti cu un cuget, trăiți in pace, si Dumnezeul dragostei si al pacii va fi cu voi. (2Cor.13:11)

Căci, de fapt, ne stau în față aceste imperative:

Urmăriţi pacea cu toţi, şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.” (Evrei, 12:14).

Trebuie să știm și să ne comportăm nu doar  ca niște oameni … morali, ci ca niște sfinți în orice împrejurare. Să trăim cum ar trăi Cristos (în noi).

_______________________________

Sursa: http://revistacrestinulazi.ro/2017/12/saptamana-de-rugaciune-2018/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.