Tolstoi s-a lepădat de sine, și-a luat crucea…

Marele scriitor rus, Lev Tolstoi,  când a înțeles că viața veșnică este să-L cunoască pe Cristos și să calce pe urmele Sale, a început să  gândească și să lucreze asemeni Învățătoruli său, cu mare determinare.

Tolstoi: Biblia spune că importantă e atitudinea omului față de sărăcie și de suferință.

De aceea  Tolstoi a căutat să-l hrănească pe cel sărac și flâmând, de pe stradă și din închisori, să-l îmbrace pe cel gol, pe Cristosul care iubea tot omul, astfel  El  a tot crescut în el însuși, în omul dinluntru și a căutat cu tot dinadinsul să-L țină sănătos și la loc de cinste.

“Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.  Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va mântui. (Luca, 9:23-24)

Crucea înseamnă cu precădere acțiune, a face,  după voia Domnului Dumnezeu:

Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: “Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.
35. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit;
36. am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.” (Matei, 25: 34-36)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.