CULTUL PENTICOSTAL: FOC STRĂIN (istorie, mărturisirea de credință, experiențe)

Din dragoste față de români, fratele Marian Mihai Levi face o scurtă analiză a cultului penticostal și semnalează unele abateri constatate în doctrina și teologia penticostală, concret privind începuturile istorice ale acestui cult din America (1901-1906).

În ceea ce privește Cultul Penticostal din România, observațiile s-au făcut asupra ceea ce se specifică în Mărturisirea de credință a Cultului Penticostal (vidi VIDEO de mai jos).

S-a citat și folosit deseori cartea Foc străin de  John MacArthur (Pericolul intristării Duhului Sfânt printr-o închinare falsă – vezi AICI)

Pe scurt, în mod  esențial, marea eroare a fraților noștri constă în încălcarea în mod grosolan a definiției biblice a mântuirii:

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.  Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2, 8-9)

Dar și practica acestora e la fel, siguranța mântuirii în acest cult se bazează pe botezul cu Duhul Sfânt și pe vorbirea în limbi, introducând… pe furiș …  o nouă teologie și o nouă Evanghelie. Sigur, acestea sunt bazate pe documente, dar practica creștinilor penticostali poate fi diferită, de la caz la caz.

Biblia însă vorbește clar că avem doar un singur botez:

Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. (Efeseni, 4:5)

Obiectul mântuirii, prin har și credință apare la penticostali schimbat, alte pretenții la care omul își aduce aportul pentru  a avea siguranța mântuirii, nu doar a umbla în faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu să umbăm în ele.  Iar sfințirea are tentă de legalism, privind comportamentul, îmbrăcămintea, cumportarea, fără alcool – lucruri foarte bune, pe de altă parte, ca o consecință a omului nou, născut din nou, deși accentul trebuie să cadă pe omul ascuns al inimii.

Urmează să vedem și despre Cultul Baptist, însă  într-o postare ulterioară.

 s u r s a

3 thoughts on “CULTUL PENTICOSTAL: FOC STRĂIN (istorie, mărturisirea de credință, experiențe)

 1. Dan

  Frate George ca acest subiect adus de acest frate tanar Marian Levi, si expus in acest video, desigur dupa experienta lui indelungata in cultul Penticostal la biserica Speranta, si care framanta toata omenirea si creatia lui Dumnezeu, :anume mantuirea si Viata vecinica, “a cunoaste pe singurul Dumnezeu Adevarat si pe Isus Hristosul pe care L-a trimes Dumnezeu”, aceasta Mare Taina dupa cum spune, nu poate fi deslusit, elucidat si destainuit chiar daca cunosti toate cartile din lume, scrise de-a lungul tuturor veacurilor de la intemeierea lumii pana azi, in toate culturile si religiile care au existat si infiintate vrodata de acesti scriitori minunati, si sclipitori scriitori! (si eu ma numar printre ei, de moment ce scriu, iata ca am trecut de 60 de ani si nu stiu nimic si intelepciune , mai departe de mine decat era, spune bine Solomon)
  Isaia 22:14 Domnul oştirilor mi-a descoperit şi mi-a zis: ‘Nu, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veţi muri’, zice Domnul, Dumnezeul oştirilor.”
  Isaia 59:4 Niciunuia nu-i place dreptatea, niciunul nu se judecă cu dreptate; ei se bizuie pe lucruri deşarte şi spun neadevăruri, zămislesc răul şi nasc nelegiuirea. Iata rodul celor mai de sus scrise?
  Isaia 29:20 Căci asupritorul nu va mai fi, batjocoritorul va pieri şi toţi cei ce pândeau nelegiuirea vor fi nimiciţi:
  Isaia 30:13 de aceea nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca spărtura unui zid înalt, care, spărgându-se, ameninţă să cadă şi a cărui prăbuşire vine deodată, într-o clipă:
  Isaia 27:9 Astfel, nelegiuirea lui Iacov a fost ispăşită, şi iată rodul iertării păcatului lui: Domnul a făcut toate pietrele altarelor ca nişte pietre de var prefăcute în ţărână; idolii Astarteei şi stâlpii Soarelui nu se vor mai ridica.

 2. Dan

  Care este nelegiuirea mea, care este păcatul meu înaintea tatălui tău, de vrea să-mi ia viaţa?”
  O intrebare care framanta si in ziua de astazi omenirea si creatia si in care arde neincetat “acest foc care nu se mistuia” dupa cum spune Moise si despre care au vorbit totii proorocii ce au urmat dupa el; sau as putea scrie chiar “EL” cu litere semnificative de tipar. Despre care Isaia spune in vedenia lui Dumnezeiasca ce i-a fost trimeasa de sus, rapit fiind de Duhul Domnului!
  Isaia 6:7 Mi-a atins gura cu el şi a zis: „Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!”
  Isaia 40:2 Vorbiţi bine Ierusalimului şi strigaţi-i că robia lui s-a sfârşit, că nelegiuirea lui este ispăşită, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui.”
  Ieremia la randul lui spune
  1 Ioan 5:17 Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte.
  1 Ioan 1:9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.

  Plangerile lui Ieremia 4:22 Fiica Sionului, nelegiuirea îţi este ispăşită: El nu te va mai trimite în robie. Dar ţie, fiica Edomului, îţi va pedepsi nelegiuirea şi îţi va da pe faţă păcatele.”

 3. Dan

  Stiti cine vorbeste aceste cuvante!
  Vestirea mântuirii
  1 „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia şi prinşilor de război izbăvirea;
  2 să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi;
  3 să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească, în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie, în locul plânsului, o haină de laudă, în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi terebinţi ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui.
  4 Ei vor zidi iarăşi vechile dărâmături, vor ridica iarăşi năruirile din vechime, vor înnoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam în neam.
  5 Străinii vor sta şi vă vor paşte turmele şi fiii străinului vor fi plugarii şi vierii voştri.
  6 Dar voi vă veţi numi preoţi ai Domnului şi veţi fi numiţi slujitori ai Dumnezeului nostru, veţi mânca bogăţiile neamurilor şi vă veţi făli cu fala lor.
  7 În locul ocării voastre, veţi avea îndoită cinste; în locul ruşinii, se vor veseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în ţara lor şi vor avea o bucurie veşnică.
  8 Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea şi nelegiuirea; le voi da cu credincioşie răsplata lor şi voi încheia cu ei un legământ veşnic.
  9 Sămânţa lor va fi cunoscută între neamuri şi urmaşii lor printre popoare; toţi cei ce-i vor vedea vor cunoaşte că sunt o sămânţă binecuvântată de Domnul.”
  10 „Mă bucur în Domnul şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu, căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei.
  11 Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui şi după cum o grădină face să încolţească semănăturile ei, aşa va face Domnul, Dumnezeu, să răsară mântuirea şi lauda în faţa tuturor neamurilor.” Si lucrurile vechi nu vor mai fi si nimani nu-i va mai veni in minte dupa ce v-a savarsi Domnul lucrarea Sa cea grozava si mai nemaiauzita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.