Important!

Tot visând la cine-ai vrea să fii, pierzi din vedere cine ești și cine ar vrea Dumnezeu să devii!

Această Persoană care cheamă este Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Vestea Lui este: “Cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață”. Ai auzit deja această veste – și ai crezut-o? O veste mai bună și mai importantă nu a fost niciodată spusă!

 Totuși, nu este suficient doar să auzi această veste; trebuie să o accepți ca păcătos pierdut, trebuie să-L primești pe Domnul Isus ca Salvator și să crezi în lucrarea Sa de mântuire de la Golgota. – “Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată şi luaţi aminte, ca să pricepeţi;  căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădaţi învăţătura mea.  (Proverbe 4:1-2)

 Biblia dă răspunsuri concrete și obligatorii: “Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile!” (Evrei 4.7). Dumnezeu vă oferă astăzi – chiar acum – prin Isus Hristos mântuirea și eliberarea de povara păcatelor: “Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă” (Matei 11.28).

 Dumnezeu … poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate.”  (Fapte, 17:30-31; Evrei 9:27) Veniți acum la El, aceasta este ocazia cea mai bună!

“Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!” (Matei 5:8)
“Omul nu trăieste numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4:4 )

 “Simpla cunoștință intelectuală a unor adevăruri biblice nu salvează pe nimeni; trebuie să crezi în Mântuitorul și să faci din El singura ta speranță. Credința este convingere fermă, încredere în Dumnezeu și Cuvântul Său. O astfel de credință biblică ne dă curaj să înfruntăm prezentul cu încredere și viitorul cu speranță.”

____________________________________________________

Cuvinte culese de Lidia Miu

_____________________________________________________

VINO LA APA VIEȚII

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.