SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

psalmul-53http://nowheresoonthere.blogspot.com

13 Ianuarie 2017

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI  Volumul IV

Psalmul 53

Cu excepţia versetului 5 şi a substituirii numelui de Iahve, Psalmul 53 reproduce aproape textual conţinutul Psalmului 14 (în Psalmul 14 era folosit numele propriu, Iahve, în timp ce acum, în Psalmul 53, este folosit numele comun, Elohim, pentru aceeaşi Persoană a lui Dumnezeu).

Primele trei versete sunt citate în Romani 3.10-12, demonstrând falimentul general al întregii rase umane, fapt pe care nimeni nu l-a putut infirma vreodată.,,Nu este niciunul care să facă binele” (v. 1); „niciunul măcar”, adaugă versetul 3. Totuşi, noi ştim că a fost un Om, Acela care a venit din cer, sfântă excepţie între fiii oamenilor, pe care Dumnezeu L-a putut privi din ceruri (v. 2, comp. cu Matei 3.16,17).

„Nu este Dumnezeu!”, pretinde nebunul în inima sa, deşi conştiinţa îi spune tocmai contrariul şi deşi el se mişcă prin voinţa lui Dumnezeu, trăieşte din binefacerile Sale şi respiră prin suflarea Sa (Fapte 17.28). Şi, pentru că Dumnezeu îl încurcă, el caută să se amăgească cu ideea că nu există Dumnezeu, punând în locul Său ştiinţa şi şubredele ei ipoteze. Iar când este silit să admită că există o cauză a tuturor lucrurilor care-l depăşesc, necredinciosul vorbeşte vag despre Natura sau despre Providenţa, evitând să rostească numele care-l face să tremure… deoarece Dumnezeu este Lumină. Şi El îi va face de ruşine pe toţi „lucrătorii nelegiuirii”.

*

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/domnul-este-aproape

Doamne, însuflețește lucrarea Ta în mijlocul anilor! În mijlocul anilor, fă-o cunoscut! În mânie, amintește-Ți de îndurare!

Habacuc 3:2

Cuvântul Domnului l-a umplut de teamă pe Habacuc, atunci când el și-a dat seama de stricăciunea propriei sale inimi și de starea decăzută a poporului. Nu putea nicidecum să mijlocească pe baza meritelor sale sau ale poporului, însă, amintindu-și cine era Cel cu care avea de-a face, Habacuc a putut mijloci cu încredere și cu siguranță pentru trezire și binecuvântare.

Faptul că poporul lui Dumnezeu se află sub apăsarea mâinii Sale, din cauza falimentului, nu constituie un motiv pentru a cădea în disperare, nici pentru a concluziona că sfeșnicul a fost înlăturat și că orice mărturie corporativă a dispărut. O astfel de gândire înseamnă necredință, nu supunere evlavioasă.

Dumnezeu, în harul Său, a făcut ca adevărul Scripturii să fie adus la lumină prin intermediul trezirii majore din secolul nouăsprezece. Știm însă că a existat mult faliment în trăirea acestui adevăr. Drept rezultat, Dumnezeu a îngăduit să apară diviziuni care au luat locul unității fericite și părtășiei sfinte. Toată această stare trebuie să producă zdrobire și umilință în noi, însă nu descurajare. Oricare ar fi falimentul, Dumnezeu și adevărul Său rămân. A face din faliment un motiv pentru a continua în necredincioșie înseamnă păcat și voință proprie. La fel ca Habacuc, avem și noi motive să ne plecăm în țărână, însă putem conta pe faptul că Dumnezeu va fi cu noi acolo.

Habacuc se roagă pentru trezire și știm că lui Dumnezeu Îi face plăcere să o acorde după ce disciplinarea Sa și-a făcut efectul asupra celor ai Săi. Rămășița, adusă din Babilon, recunoaște harul Domnului și faptul că El i-a dat o mică înviorare în robia ei (Ezra 9.8). Astfel, putem fi siguri că, dacă ne supunem voii Sale și ne smerim, Dumnezeu este gata să ne dea un timp de trezire și de înviorare.

H A Ironside

*

SĂMÂNȚA BUNĂ

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna

… Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ține cheia lui David, Cel ce deschide, și nimeni nu va închide, Cel ce închide, și nimeni nu va deschide. Apocalipsa 3.1

Ușa încuiată

Pe coridoarele din fața sălilor de examinare domnește mare agitație. Toți vorbesc despre subiectele de examen. Minutele trec fără încetare. Cei examinați intră și ascultă cu încordare subiectul. Câteva clipe mai târziu, sosește un tânăr, respirând cu greutate, și vrea să intre, dar sala este încuiată. Ordinea examenului nu cunoaște nicio excepție. Probabil, tânărul are motive serioase pentru întârzierea lui, dar nu este nimeni ca să-l audă.

Scriptura vorbește despre o ușă mult mai importantă care, în curând, va fi încuiată. Este ușa cerului. Atunci va fi fără folos să strigi, să te rogi și să implori. Atunci poate să bată cine vrea, ușa nu se va mai deschide niciodată. Secole la rând, ușa a fost larg deschisă. Atunci va fi prea târziu, veșnic prea târziu. Cine se va afla în fața acelei uși închise, va înțelege atunci, de ce îndemnăm cu insistență ca fiecare om să-L caute pe Mântuitorul acum. În judecata veșnică a lui Dumnezeu, nu-l va ajuta pe nimeni faptul că nenumărați oameni îi împărtășesc soarta. Astăzi, ușa cerului este deschisă și pentru tine. Vino, recunoaște-ți păcatele în fața lui Dumnezeu și primește-L pe Mântuitorul în viața ta! Isus Hristos este Ușa și cine vine la El nu va fi respins niciodată.

*

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

CE AI DE FĂCUT ÎNTR-O CRIZĂ (2)

„Am lepădat uneltele corăbiei” (Faptele Apostolilor 27:19)

     Nu arunca ceea ce are însemnătate. Situația nu a fost prea roz în călătoria lui Pavel spre Roma. „Fiindcă eram bătuţi foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie, şi a treia zi, noi, cu mâinile noastre, am lepădat uneltele corăbiei” (v. 18-19).

Să remarcăm ce lucruri au aruncat:

     a) Încărcătura – ceea ce este important și de valoare.

     b) Uneltele corabiei – exact ceea ce i-ar fi putut stabiliza.

     c) Hrana – ceea ce le era necesar pentru a supraviețui.

     d) Ei înșiși – toți au sărit peste bord și au început să înoate spre uscat.

Când ne găsim într-o criză, suntem tentați să ne descotorosim exact de lucrurile de care avem nevoie cel mai mult – lucruri care sunt importante pentru noi; valori de care ne-am ținut în vremurile bune. Sub presiune, dorim să scăpăm de orice. Devenim de necontrolat. Renunțăm la visele noastre. Ne abandonăm relațiile. Dăm cu piciorul unor principii importante pe care le-am învățat încă de când eram copii.

Iosua le-a spus copiilor lui Israel: „alipiţi-vă de Domnul Dumnezeul vostru, cum aţi făcut până în ziua aceasta” (Iosua 23:8).

În loc să te îndoiești de promisiunea lui Dumnezeu față de tine, ține-te de ea cu și mai mare fermitate. În loc să abandonezi planul și scopul Său pentru viața ta, ține-te cu amândouă mâinile de ele.

„De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică” (1 Corinteni 15:58). „Purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos” (Filipeni 1:27). În felul acesta vei supraviețui – și te vei dezvolta chiar și într-o criză.

Mana Zilnica

______________________________________

One thought on “SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.