Nicolae MOLDOVEANU: “ieșiți afară din duhul taberei…”

Meditație la Evrei 13:11

hebrews-13-11 «În adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sînge este adus de marele preot în Locul prea sfînt, pentru păcat, „sînt arse de tot afară din tabără.“» – Evrei 13:11

Ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Legământ cu poporul Israel, a fost doar umbra realităţilor din Noul Legământ, a fost pilda desăvârşită pentru noi, ca să înţelegem duhovniceşte adevărul de viaţă pe care trebuie să-l trăim.

Versetul de mai sus ne învaţă o lecţie de mare însemnătate, pe care trebuie să ne-o însuşim, dacă vrem să propăşim duhovniceşte.

„…Trupurile dobitoacelor (…) sunt arse de tot, afarã din tabără. ”
Duhul taberei este potrivnic Duhului lui Dumnezeu. Întotdeauna a fost aşa.
Toate lucrurile mari cu privire la poporul Său, Dumnezeu le-a făcut în afara taberei.
 În afara taberei a dat El Legea (Exod 19:12), în afara taberei, Moise s-a rugat pentru biruinţa poporului asupra vrăjmaşului (comp. Exod 17:12-13), în afara taberei era cortul întâlnirii (Exod 33:17), în afara taberei se duceau trupurile dobitoacelor care erau arse de tot, pentru păcat (Exod 29:14).
Şi Domnul Isus, S-a adus jertfă pentru păcatul nostru, tot afară din tabără (Evrei 13:12-13).
Una din jertfele pe care trebuie să le aducă credincioşii Noului Legământ, este trupul: „…aduceţi trupurile voastre ca ojertfã vi…”(Romani 12:1). Dar această ardere de tot este primită de Dumnezeu, numai atunci când este adusă în afara oricărei tabere, adică în afara duhului de tabără (de partidă).

Şi câte tabere sunt astăzi în lume!

Câte nenorociri a adus duhul de tabără în lucrarea lui Dumnezeu!
Scumpii mei fraţi! Nu confundaţi Turma lui Hristos, Trupul Lui, Mireasa Lui, cu niciuna din taberele existente. leşiţi cu duhul vostru din orice tabără, căci atunci- numai atunci, jertfele voastre sunt primite de Dumnezeu.
Duhul taberei întotdeauna desparte; Duhul lui Dumnezeu uneşte.
Duhul taberei întotdeauna învrăjbeşte; Duhul lui Dumnezeu împrieteneşte.
Duhul taberei întotdeauna întinează; Duhul lui Dumnezeu curăţeşte şi sfinţeşte.
Duhul taberei aduce tulburare; Duhul lui Dumnezeu aduce pace. Duhul taberei este minciună şi întuneric; Duhul lui Dumnezeu este adevăr şi lumină.
Cine este stăpânit de duhul taberei (de partidă), nu mai poate fi stăpânit de Duhul lui Dumnezeu.

Domnul Isus a fost întotdeauna în afara oricărei tabere religioase şi astăzi este la fel. Numai cine iese afară la El, îl află şi-L cunoaşte cu adevărat. Numai acela îi poate sluji cu adevărat şi-I poate aduce jertfe cu adevărat.
Numai atunci putem respira aerul curat al adevărului, când ieşim  duhovniceşte din orice tabără.
Moise a văzut pe Domnul când era în afara taberei (Exod 33:21-22) şi faţa lui a primit strălucire numai în afara taberei (Exod 34:29).
Nu putem vedea adevărul şi nu putem primi strălucirea lui pe faţa noastră, decât în afara taberei.

Nicolae MoldoveanuDoamne lsuse, fă-mă asemănător Ţie şi în această privinţă! Dacă Tu n-ai putut aduce jertfa de răscumpărare pentru mine decât în afara oricărei tabere, fă-mă să înţeleg acest adevăr şi să-l pot trăi cu putere întotdeauna, spre slava Numelui Tău şi pentru propăşirea cauzei Tale! Amin!

_________________________

Sursa: Vestea bună

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.