CE FEL DE PILDĂ EȘTI?

1Timothy4_12

“Fii o pildă … în purtare” (1 Timotei 4:12)

Seneca, omul de stat roman, a spus: “îmi guvernez viaţa şi gândurile ca şi cum lumea trebuie să vadă una şi să citească alta”. Poţi prezice întotdeauna ceea ce va face o persoană integră în două domenii:

1) În afaceri. Să-i spui şefului “NU” nu este o mişcare prea bună în carieră. Dar când a avut de ales între carieră şi convingeri, Daniel a refuzat să mănânce carnea oferită de rege deoarece reprezenta o încălcare a legii lui Dumnezeu (Daniel 1:8-17). Iosif a refuzat să se culce cu soţia şefului său (Geneza 39:6-12). Elisei a refuzat banii unui om bogat în schimbul vindecării acestuia (2 Împăraţi 5:1-16). Înţelegi ideea?

2) În familie. Noe şi-a salvat familia de la pieire prin faptul că a ascultat de Dumnezeu (Evrei 11:7). Şi primul lucru pe care l-a făcut când s-a dat jos din arcă a fost să zidească un altar. Majoritatea dintre noi avem case, dar nu avem un altar al rugăciunii şi lucrul acesta se vede! Lot, pe de altă parte, şi-a pierdut soţia şi ginerii din cauza influenţelor distrugătoare ale Sodomei (Geneza 19:14-26). Astăzi, probleme legate de caracter care ne alarmau cândva nu mai provoacă nici măcar o ridicare de sprâncene. Dar ar trebui. “Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.” Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită” (Romani 12:1,2).

“Fii o pildă … în dragoste” (1 Timotei 4:12)

Domnul Isus a spus: “Voi însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare, şi veţi fi fiii Celui Prea Înalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi” (Luca 6:35,36). Astfel de cuvinte ne fac să ne punem pe genunchi, căci suntem mult prea deficitari în practicarea lor.

Pastorul unei mari biserici spune că odată se afla într-un lift cu un om beat care vomita. Deci abia a aşteptat să coboare. Tot drumul spre casă nu a făcut decât să-l critice pe acel om. În acea noapte, Dumnezeu i-a vorbit şi i-a spus: “Tu ai râs de el, dar Eu l-am iubit suficient de mult ca să mor pentru el“. Ai grijă ce atitudine ai! Acelaşi soare care topeşte untul face ca lutul să se întărească. Când ai de-a face mereu cu problemele oamenilor, devii sau insensibil sau plin de compasiune. În ciuda dezamăgirii provocate de oameni, Domnul Isus nu şi-a pierdut niciodată simţul milei. Dragostea nu este un virus cu care te molipseşti, este o atitudine pe care trebuie să o practici în fiecare zi. Şi există o dimensiune divină a acestui fel de dragoste, “dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat” (Romani 5:5). Nu poţi intra în străfundul propriilor tale emoţii pentru a găsi o astfel de dragoste; poţi doar să iei dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în inima ta şi o poţi împărtăşi altora. Şi dacă doreşti să-L slujeşti pe Dumnezeu cu toată inima apelează la sursa constantă a dragostei Lui.

(Meditații primite de la Lidia Miu)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.