VIOREL IUGA: “Creştinul, indiferent unde se află, trebuie să facă ce i-a încredinţat Cristos”

Viorel Iugaby Zaharia Bonte

Interviu cu pastorul Viorel IUGA, președintele Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din Romȃnia

De la oaspeți așteptǎm, ori daruri bune, ori vești noi, ori ajutor, ȋntǎriri. Dumneavoastrǎ, frate pǎstor Viorel Iuga ați devenit cunoscut și ȋndrǎgit de frații romȃni pribegi, de toate confesiunile evanghelice, cu prilejul vizitelor și misiunilor din anii trecuți printre noi, aici ȋn Belgia. Bine ați revenit la noi, la frații romȃni, creștini luptǎtori din inima Europei.

Vǎ mulțumim pentru gȃndul bun și disponibilitatea manifestatǎ de mai multǎ vreme de a sta puțin de vorbǎ, de a ne acorda acest interviu.

Ȋntrebare: Bisericile baptiste din Romȃnia au parcurs un drum cu dificultǎți de la cǎderea regimului comunist, dar au reușit sǎ respingǎ unele influențe lumești, chiar și erezii venite din lumea civilizatǎ și ȋmbuibatǎ, cum ar fi « teologia bunǎstǎrii », ori laicizarea ȋnchinǎrii, introducerea lumescului și firescului ȋn slujbele sfinte. Care ar fi principalele dumneavoastrǎ preocupǎri și a echipei care vǎ ajutǎ, ȋn privința curǎției credinței, a așteptǎrii ȋn veghere a Venirii Domnului?

Răspuns: Nu ştiu cât de bine am depăşit aspectele amintite, dar ne dorim mult să ajutăm bisericile în eforturile depuse în vederea aşteptării Domnului printr-o viaţă curată şi activă.

Ȋ. – Unul din predecesorii dumneavoastrǎ ȋn fruntea UCB mi-a creat impresia cǎ se exprimǎ cu jumǎtate de mǎsurǎ despre “teoria cesațiunii”, fiind cunoscut faptul cǎ ȋn toatǎ perioada comunistǎ frații baptiști din eșaloanele fruntașe propovǎduiau aceasta teorie, oarecum ȋn armonie cu ideologia comunistǎ. V-am fi tare recunoscǎtori, dacǎ ați fi dispus sǎ ne prezentați pe scurt viziunea și lumina dumneavoastrǎ ȋn ce privește lucrarea și manifestarea darurilor Sfȃntului Duh ȋn vremea noastrǎ și ȋn anii vieții noastre.

R. – Dumnezeu nu Se schimbă şi Scriptura rămâne aceeaşi.

Ȋ. – Tot ca o racilǎ a vremii de opresiune comunistǎ – socotim noi – relațiile dintre cele douǎ confesiuni surori, baptistǎ și penticostalǎ au avut mult de suferit. Ȋn noile condiții și sub pǎstorirea dumneavoastrǎ putem spera la trezirea duhului unitǎții, la revigorarea Alianței Evanghelice, la o plǎcutǎ și frǎțeascǎ și deplinǎ armonie ȋntre noi? Ar putea fi experiența frumoasǎ și pozitivǎ de 20 de ani de la Elim Bruxelles un imbold ȋn privința aceasta?

R. – Toţi cei din AER am decis să facem ce ne va ajuta Domnul pentru o colaborare mai frumoasă şi mai biblică în vederea ajutării bisericilor în împlinirea mandatului divin.

Ȋ. – Presupun cǎ aveți – nu se poate sǎ nu aveți – o viziune proprie profundǎ privind soarta romȃnilor creștini, cu inima și sufletul, din diaspora. Noi reținem din cele ce spun și se exprimǎ dascǎlii noștri spirituali care ne viziteazǎ, douǎ coordonate diametral opuse :

a. avem oportunitatea și chiar misiunea de a reȋncreștina Europa și lumea – sunǎ puțin… dar, așa ni se spune,

b. vremurile astea de bejenie au destabilizat familiile, au bulversat tineretul, au fǎcut sǎ explodeze imoralitatea sexualǎ. (!) Și asta sunǎ a sperietoare, dar nici una din cele douǎ viziuni nu le prezentǎm ȋn glumǎ, așa cǎ așteptǎm pǎrerea dumneavoastrǎ și vǎ mulțumim dacǎ o exprimați pe larg.

R. Creştinul autentic, indiferent unde se află, trebuie să fie şi să facă ce i-a încredinţat Cristos. Credincioşia şi hărnicia sunt obligatorii, iar rezultatele sunt în mâna lui Dumnezeu.

Ȋ. – Ni s-a pǎrut cǎ frǎțietatea baptistǎ a fost mai activǎ și s-a remarcat mai bine pe plan politic ȋn anii aceștia de « ȋnșelǎtoare democrație » din țara noastrǎ, Romȃnia. Am ȋndrǎzni sǎ vǎ ȋntrebǎm ce viziuine aveți despre cȃte un creștin baptist sau penticostal, ori evanghelic ȋn general; ajuns ȋn fotoliu parlamentar, sau instalat ca primar? Pot ei sǎ influențeze ȋn bine mersul treburilor obștii, ȋndreptarea societǎții, ori ȋși sucesc și ei calea, cad ȋn mocirlǎ și intrǎ ȋn combinații dubioase? Ce-i sfǎtuiți pe fruntașii noștri, sǎ batǎ la porțile afirmǎrii politice, ori sǎ stea cuminți, la casa lor, ȋn familia și profesia lor?

R. – Nu mă pricep la politică. Consider că slujitorii bisericii trebuie să se ţină de păstorirea turmei încredinţate de Domnul. Ceilalţi creştini, să facă exact ceea ce le cere Domnul. Dacă Domnul va cere cuiva să Îl onoreze în domeniul politic, să asculte. Numai să fie sigur că este vorba de chemarea Dommnului, nu de alte interese…

Ȋ: – Am vrea sǎ atingem puțin și latura escatologicǎ a istoriei ce spumegǎ sub ochii noștri. Ce credeți despre tribulația și migrația masivǎ a populațiilor arabe/musulmane spre Europa? Are acest fenomen dimensiuni apocaliptice? Se aude sunetul vreunei trȃmbițe de ȋnger?

R. Nu ştiu! Ştiu însă că Domnul nostru a spus foarte clar şi în mod repetat: Iată, Eu vin CURÂND! Să fim pregătiţi în fiecare clipă pentru întâlnirea cu El!

Vǎ mulțumim din toatǎ inima, frate pǎstor, vǎ urǎm toate binecuvȃntǎrile Domnului și toatǎ Lumina Sfȃntǎ și ȋn slujba ce v-a fost ȋncredințatǎ de cǎtre frǎțietatea trǎitoare a credinței de confesiune baptistǎ. Și abia așteptǎm sǎ revenim cu urmǎtoarea « stare de vorbǎ » despre frații romȃni binecredincioși din țarǎ și de afarǎ, despre enormele provocǎri cǎrora tineretul creștin trebuie sǎ le facǎ fațǎ – știm cǎ pentru ei aveți cea mai mare dedicare – despre ispitirea bogǎțiilor ce frȃng și sufocǎ inima pocǎiților, depre noile erezii, despre semnele vremurilor și deslușirea glasului trȃmbiței…

Zaharia Bonte – Bruxelles, Belgia

www.elim-bruxelles.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.