Câteva îndemnuri din Cuvânt privitor la «bucurie»

Biblia deschisa

Bucuria este o roadă a Duhului Sfânt.

Bucurati-vă totdeauna în Domnul! Iarași zic: Bucurați-vă! (Filipeni 4:4)

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea (Galateni 5:22)

Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. (Eclesiastul 11:9)

“vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de pocăinţă.” (Luca 15:7)

Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. (Romani 12:15)

Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. (Romani 12:12)

Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, și nu ți se umple fața de rușine. (Ps.34:5)

Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre. (Ps.95:1)

Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului! (Ps.100:1)

Slujiti Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. (Ps.100:2)

Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, si de aceea suntem plini de bucurie. (Ps.126:3)

Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. – (Prov.21:15)

Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. (Mat.2:10)

Căci Impărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. (Rom.14:17)

Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. (3Ioan.1:4)

 Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.(Iac.1:2-3)

În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie, pentru partea pe care o luaţi la Evanghelie…  (Filip.1:4-5)

Sursa: Biblia – http://www.ebible.ro/biblia/romana-diacritice/cornilescu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.