C.T. Cristian: DOSTOIEVSKI și BIBLIA

DostoievskiDupa ce s-a alăturat unui grup de socialiști utopici și revolutionari anti-țaristi, scriitorul F.M. Dostoevski (1821-1881) a fost arestat și condamnat la moarte. Însă, în ultimul moment, pedeapsa i-a fost schimbată la patru ani de muncă silnică și șase ani de armată corecțională.

Când convoiul cu detinuți a sosit în Siberia, două femei  evlavioase au reușit de i-au strecurat condamnatului Dostoievski un exemplar din Noul Testament. Citind din cartea sfântă,  bezna dezolării i-a fost înlăturată de izbucnirea luminii  și speranței pe care a găsit-o în Mantuitorul Isus Hristos.

Atunci, scriitorul a citit și recitit Noul Testament,  memorând o parte însemnată din el. Acolo, în îndepărtata Siberie, Dostoevski s-a regăsit în pielea “Fiului risipitor”, dar și printre cele mai josnice făpturi, când a lut seama de bunătatea Tatălui din cer. Tot acolo scriitorul Dostoievski a trăit fericita experiență a convertirii sale (nașterea din nou) și  s-a dezis de aroganța intelectualității ruse, a renunțat la ideile sale politice și s-a dedicat slujirii lui Hristos.

La capătul a zece ani lungi, siberieni, Dostoevski s-a reîntors la viața din Petersburg cu o credință nezguduită. Până acolo a mers cu credința încât a declarat: “Dacă cineva mi-ar dovedi că Hristos Se află în afara adevărului, atunci eu aș prefera să rămân cu Hristos decât cu adevarul.

Iată ce puternic Biblia – vestea bună a Evangheliei lui Isus – și-a făcut lucrarea în sufletul acestui scriitor clasic, demult plecat acasă la Domnul pe care l-a slujit.

Mantuitorul ne spune si noua:  Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti. (Ioan 12.26)

Drag cititor, care este poziția ta față de Biblie? Dacă literatura și cărțile de istorie ne vorbesc de oameni deosebiți care demult înaintea noastră au avut ocazia și L-au ales ca Domn al vieții lor pe Isus Hristos,  oare nu crezi că în curând și viața ta va trece și nu vei lua nimic cu tine dincolo?  Dar  Îl poți alege pe Cel care a zis Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.  Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?

Poți găsi siguranța mântuirii la Singurul Mântuitor și Mijlocitor  – Isus Hristos – , dacă nu cumva religia și tradiția ți-a tăiat calea și te-a adus pe calea largă a pierzării veșnice!

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi; faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită…” (1 Timotei 2: 5-6)

*

Aimee, fiica lui, povesteste: „Ne-a chemat langa pat, ne-a luat mânuțele (avea patru copii) și ne-a spus: Copii, niciodată să nu uitați ce vă spun acum. Aveți credință în Dumnezeu și nu vă îndoiți niciodată de iertarea Lui. Vă iubesc mult, dar iubirea mea este nimic în comparație cu iubirea Lui. Chiar dacă vreodată veți ajunge disperați și veți face lucruri urâte ca și mine, să nu vă pierdeți niciodată încrederea în Dumnezeu. Umiliți-vă înaintea Lui ca înaintea unui tată. Implorați-i iertarea, și El se va bucura de pocăința voastră tot așa cum s-a bucurat tatăl de întoarcerea fiului risipitor…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.