Steinhardt despre Luther

Nicolae SteinhardtFiind duhovnicul meu favorit, prin cărțile lui, m-a interesat să văd cum se raportează părintele Nicolae la Reformă și reprezentanții ei din perspectiva unei ortodoxii nehabotnice, o ortodoxie caracterizată de asumarea și reafirmarea unei orientări ecumenice explicite.

Deci, voi trece în revis citările pe care le-am depistat în scrierile părintelui Nicolae referitoare la Luther (și ulterior alți luterani) urmând apoi sa analizez puțin citatele și să încerc niște concluzii.

Jurnalul fericirii (nu am citat suprapunerile dintre cele două versiuni acolo unde nu era nimic nou, nici măcar o nuanță aparte):

Bruder Harald, în expunerea asupra vietii si operei lui Martin Luther, citeazã si comenteazã esențialele cuvinte rostite la Worms în 1517: Hier stehe Ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir.Amen2. Cuvinte de print. Altceva decât : Ce era sã fac? Am semnat. (Rationamentul cãlugãrului rebel e invers : de semnat nu semnez, ce-oi face oi vedea, Domnul cu mila.)

Voilà ce qui s’appelle parler[1]! Scurt si cuprinzãtor. Good old strong language[2]. De aceea au crezut Luther, Calvin si jansenistii cã pot jubila. Asta e! Verde si pe sleau. Dacã-ti place.

Sf. Apostol Pavel mereu stãruie : nu prin fapte ci prin credintã ne mântuim.

Luther, Calvin, Epistola cãtre Galateni, sola fide. Si cei care au aerul de a implica: de vreme ce cred, la ce bun faptele?

Ca atare, nici adevãrul – singur – nu e un criteriu absolut.

LutherCitind pe Luther (De servo arbitrio1) mã conving si mai mult de aceasta si-mi amintesc aforismul lui Pascal: „Pânã și din adevãr îti poti face idol, deoarece adevãrul fãrã dragoste nu e Dumnezeu, ci e chipul lui, si-i idol, pe care nu se cuvine nici sã-l iubesti nici sã i te închini“.

Luther, când azvârlea cãlimara dupã el[diavolul], fãcea lucrul cel mai firesc si mai cuminte din viata lui.

*

Jurnalul fericirii. Manuscrisul de la Rohia :

Pastorul – îl cheamă, îndeajuns de wagnerian, Harald Sigmund – ne povesteşte pe larg, cu moderaţiune şi în spirit ecumenic, viaţa doctorului Martin Luther oprindu‑se asupra nobilei fraze rostite în faţa dietei de la Worms în 1517: Hier stehe Ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen2.

Cel mai bun mijloc pe care‑l avem pentru a‑L lăuda pe Dumnezeu, ne spun rugăciunile, este de a face fapte bune.

Luther şi Calvin n‑au crezut‑o aşa, dar „Sola fide“, ca toate formele simpliste, riscă a deveni justificare pentru cei ce gândesc: de vreme ce cred, pot face orice.

Şi Luther: Legea e demonică, ea ţine de moarte şi de păcat. Evanghelia însă oferă iertarea şi îndreptarea. A fi sub Evanghelie este a fi liber.

Eroul cărţii, în Jurnalul unui preot de ţară, se roagă – cleric catolic – pentru Martin Luther. Iar Sfântul Ion Scărarul pentru satana.

Dacă nici asta nu‑i nobleţe, mă cheamă Neacşu şi sunt unchiul unei maimuţe.

Luther: „La nimic nu foloseşte să crezi în iertarea păcatelor dacă nu crezi în chipul cel mai sigur că păcatele ţi‑au fost iertate“.

Ispitei de a te sinucide îi rezişti uşor – fizic – în închisoare pentru că nu o poţi realiza.[…] Dar există şi o sinucidere morală, psihică…

Mă cercetează şi pe mine la oarecare intervale şi o înving citându‑mi‑l pe doctorul Luther: Non moriar, sed vivam et narabo opera Domini2.

  • Nu voi muri, ci voi trăi şi voi vesti lucrarea Domnului“ (lat.). Cuvinte scrise pe un perete al Castelului Veste din Coburg (Bavaria), unde Luther a stat aproximativ cinci luni în 1530, pe durata Dietei de la Augsburg, sub protecţia electorului Ioan I de Saxa.

    *

Daruind vei dobândi :

În tãlmãcirea lui Luther, substantivul Gewalt nu e deosebit de fortã si violentã, iar verbul weg reisen e aprig si expresiv, aproape de „a rãpi“.

Acestea toate nu se confundã cu teza predestinãrii, dar nu-i mai putin adevãrat cã, în felul de a se exprima al lui Elihu (de pildã : „Dumnezeu este mai mare decât omul. De ce grãiesti împotriva Lui, fiindcã El nu dã nimãnui socotealã de toate câte face ?“) aflãm un iz înaintemergãtor al stilului folosit în De servo arbitrio sau în Augustinus, adicã în lucrãrile a doi reprezentanti de seamã ai strictei predestinãri : Luther si Jansenius.

Mai trebuie sã nu ascund cã aderarea la teoria predestinãrii a unor oameni ca Fericitul Augustin (în zadar contestã catolicismul caracterizarea aceasta), Luther,Calvin, Pascal, jansenistii ori Karl Barth mi-a dat mult de gândit.

*

După trecerea în revistă a citatelor din aceste două opere capitale cam ce se arată la orizont?

  • sunt admirate cuvintele “esentiale /nobile” rostite la Worms si rămase in istorie – “cuvinte de prinț” – precum si cuvintele scrise pe un perete al Castelului Veste – „Nu voi muri, ci voi trăi şi voi vesti lucrarea Domnului“ – care sunt utilizate ca scut impotriva ispitei

  • o eticheta pusă pe Luther este : “călugăr rebel“

  • Luther este amendat “printre rânduri” pentru eroarea/erezia predestinaționismului și pentru “simplista” “sola fide”

  • Luther este citit(De servo arbitrio) si citat (si pozitiv – despre iertare) iar asta îl ajută pe Steinhardt să se convingă de adevăruri importante

  • este pomenită pozitiv aruncarea călimării de către Luther, spre diavol, ca fiind “lucrul cel mai firesc și mai cuminte din viața lui.

  • eroul cărţii din “Jurnalul unui preot de ţară”, este apreciat pentru că “se roagă – cleric catolic – pentru Martin Luther”.

  • traducerea lui Luther este consultată și citată în nuanțele ei subtile

*

Alte citate, apărute în cărti mai puțin celebre, fac lumina si mai mult cu privire la ambivalența raportării lui Steinhardt la Martin Luther.

Luther şi Biblia. Ce a rămas sa invinga timpul şi să fie actual din gândirea profetului german? Cum ar fi el privit şi judecat azi ? Dacă s-ar fi întâlnit cu Sfântul Francisc pe Via Appia, ce cuvinte ar fi putut schimba?

NS: În lumea noastră de aramă, predestinarea lui Luther mi se pare la ea acasă, în toată cumplita-i grozăvie.

Nu-l iubesc deloc pe Luther. Definiţia lui Claudel (,,Ce gros cochon de Luther“) e cam din topor, dar repet: nu-l iubesc.

Deşi îl respect pentru declaraţia de la Worms: Hier stehe ich.Ich kann nicht anders. Gott helfe mii:

Nimic comun între el şi Sf. Francisc. Întîlnindu-l pe Francisc care se plimba gol pe Via Appia şi vorbea de unul singur cu păsărelele, Luther ar fi strigat halebardierii să vină să-l ridice pe văditul posedat.

Iar Francisc i-ar fi grăit zîmbind: Frate burduhănosule, de ce te mânii oare?

.               [Nicolae Steinhardt, Monahul de la Rohia raspunde la 365 intrebari]

În sfîrşit, Luther la Worms: ,,Hier stehe Ich und kann nicht anders. Gott lielfe mir. Ainen.““6 Pe aceasta am comentat-o mult, covîrşit de respect — deşi nu-s un amic al lui Luther -~, cu un pastor luteran, Harald Sigmundl, care aud că acum e în Germania, un om minunat, mare rilkean, poet el însuşi.

Nu ma gândeam aşadar deloc la moarte, ci îl înţeleg perfect pe Unamruio cînd spune ca esenţiala caracteristica a omului e setea de nemurire; şi-mi insuşesc pe deplin, cu smerenia cuvenită, cuvintele solemne ale lui Luther: „Non moriar sed vivam et narabo opera Domini.“2 Ăsta mi-e scopul, ţelul, idealul, rostul – singurul rost.

.                   [Nicolae Steinhardt, Dumnezeu in care spui ca nu crezi]

Ce a fãcut Vatican II* ? E usor de rãspuns : a primit toate propunerile reformatoare respectuos prezentate de cãlugãrul augustinian Martin Luther.

.                  [Nicolae Steinhardt, Escale in timp si spatiu]

*

Asadar, clar: ” Nu-l iubesc deloc pe Luther […] repet: nu-l iubesc. Deşi îl respect…” si “covîrşit de respect — deşi nu-s un amic al lui Luther“. Respect profund dar ne-amicitie pentru “fratele burduhănos” :). “Nu-l iubesc” – trist – deși își face din cuvintele “solemne” ale lui Luther “singurul rost/țel/ideal în viață” …

Liviu

Sursa: https://sldsjd.wordpress.com/2014/08/09/steinhardt-despre-luther/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.