Crislamul – ce este și ce șanse de reușită are?

Crislamul--o-noua-religie-posibila-Crislamul este o religie sincretică ce își are rădăcinile în Nigeria anilor ’80. Trăsătura principală a crislamului este afirmarea compatibilității dintre creștinism și islam.

Un adept al crislamului accentuează asemănările dintre cele două religii, tinzând să creadă că cineva poate fi atât creștin cât și musulman în același timp.

Prima persoană care a folosit termenul de crislam pare să fi fost autorul Arthur C. Clarke. Acesta a scris în 1993 o nuvelă SF cu titlul Ciocanul lui Dumnezeu, în care descria pericolul iminent ca Pământul să fie lovit de un asteroid. În desfășurarea acțiunii, un rol important îl are o grupare religioasă numită de autor “crislam”. (Ulterior, cartea lui Clarke a inspirat mai multe filme de succes cum ar fi 2001: a Space Odyssey, Deep Impact, sau Armageddon.)

Chrislam1

Crislamul are două fețe. Varianta “hard” o găsim în special în Nigeria unde în aceeași congregație se citește și din Coran și din Biblie, se cântă și imnuri creștine și musulmane, se sărbătoresc și praznice creștine și musulmane etc. Explicația teologică pentru aceste practici este dragostea lui Dumnezeu pentru toți oamenii și originea comună a creștinilor și musulmanilor ca și copii ai lui Avraam.

Mai există însă și varianta de crislam “soft”, în care un adept își păstrează identitatea creștină, dar promovează ecumenismul prin construirea de poduri spre islam și identificarea credințelor și practicilor asemănătoare.

Nu trebuie să facem greșeala de a crede că această discuție este nerelevantă pentru credincioșii din România. Crislamul a ajuns să învolbureze apele și în țara noastră. În urmă cu doar câteva luni, câțiva profesori ai Institutului Teologic Penticostal din București au fost suspectați de susţinerea crislamului și încurajarea unui dialog nepotrivit cu islamul. Scânteia care a provocat atunci un mic scandal a fost invitarea lui

Miroslav Volf de a susține o conferință în cadrul instituției.

Miroslav-VolfPersoana lui Miroslav Volf ( profesor de teologie la Universitatea Yale) este una controversată. Prin diferite inițiative, acesta și-a asumat un rol ecumenic de promovare a dialogului între creștini și musulmani. Printre altele, el a scris o carte intitulată Allah: Un răspuns Creștin care a suscitat numeroase comentarii.

Una din premisele importante de la care pleacă Volf este ideea că creștinii și musulmanii se închină aceluiași Dumnezeu, doar că îl înțeleg puțin diferit.De remarcat că, ulterior vizitei profesorului Volf în România, senatul ITPB a răspuns criticilor, reafirmându-și atașamentul față de învățăturile Scripturii, iar rectorul instituției și-a dat demisia din funcția deținută pentru a nu-i prejudicia imaginea.

Știu din experiență că în lucrarea misionară creștină nu toți vom interpreta la fel expresia “să te faci iudeu cu iudeii și grec cu grecii”. A aflat acest lucru și Vladimir Pustan după ce și-a făcut semnul crucii, iar unii l-au felicitat în timp ce alții l-au condamnat.

Există o discuție complexă și în ce privește modul în care ne putem apropia de musulmani cu scopul misiunii. Unii creștini sunt gata să colaboreze cu ei la diferite evenimente, în timp ce alții se țin departe de orice ar avea un miros islamic.

Rick-Warren

În ultimii ani, unul din cei bănuiți de promovare a crislamului a fost și pastorul Rick Warren. Printre altele, el a fost acuzat că a acceptat să vorbească la o convenție musulmană sau că membrii bisericii sale au invitat musulmani la un dineu de Crăciun.

Warren a negat apropierea de crislam, afirmând că nu a renunțat la nici una dintre doctrinele creștine fundamentale: Dumnezeul creștin e diferit de Allah, mântuirea e doar prin Cristos, Biblia e Cuvântul revelat al lui Dumnezeu etc.

Cât despre mine, nu pot să îmi dau seama cum pot unii să împace doctrinele celor două religii. Da, există asemănări, dar și mari diferențe. Amândouă religiile sunt monoteiste, dar musulmanii nu acceptă Sfânta Treime. Isus e perceput și de islam ca un profet, dar nu ca Mântuitorul lumii. Isus în Coran s-a născut dintr-o fecioară, a trăit o viață sfântă și a făcut minuni, dar nu a fost răstignit pentru păcatele noastre.

Pentru musulmani, crucea e o piatră de poticnire. Am avut odată o discuție cu un student din Iordania în care totul a mers bine până i-am spus că Isus cel divin a murit pe cruce. Pur și simplu a fost de neacceptat ideea că Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca să moară pentru el.

E de înțeles. Islamul predică o religie a faptelor. Fără ispășire. Fără iertarea păcatelor. Fără întrupare. Fără iubire divină. Fără cruce. Și fără nădejde pentru viața veșnică (decât dacă ești martir jihadist).

Adevărul este că NU putem să amestecăm cele două religii și să rămânem totuși cu un mesaj autentic creștin. De fapt, cele două religii sunt incompatibile.

Nu cred că crislamul are șanse mari de reușită în viitorul apropiat. Pe termen lung însă, orice e posibil.

Mulți cercetători ai Scripturii cred că viitorul ne va aduce un nou guvern mondial care va impune o nouă religie mondială. Liderul aceste religii va fi o persoană carismatică, ce va avea un rol important în promovarea păcii în lume. Că o fi catolic, că o fi musulman, că o fi evreu sau crislamist, nu știu. Știu doar că noi trebuie să veghem și să ne ținem tari de adevărurile primite prin Domnul Isus și sfinții apostoli. Cu orice preț.

———————————-

Sursa:  https://pentrusufletultau.wordpress.com/2015/01/01/crislamul-ce-este-si-ce-sanse-de-reusita-are-3/

Pentru alte informații:

http://www.beliefnet.com/columnists/news/2011/10/what-is-chrislam-and-does-anybody-really-preach-it.php#LOaF2coe5SuJm2cs.99

http://www.stiricrestine.ro/2014/08/05/corneliu-constantineanu-a-demisionat-din-functia-de-rector-al-itpb/

http://en.wikipedia.org/wiki/Chrislam

One thought on “Crislamul – ce este și ce șanse de reușită are?

  1. Pingback: Crislamul – ce este și ce șanse de reușită are? | radupopescublog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.