E timpul să te scoli, să te ridici…

buna-dimineata-unii-inca-mai-dorm_cedf0c3a341fa7…pentru Maratonul spiritual 

E de notorietate faptul că oameni cu handicap aflați în scaune cu rotile participă în mod tradițional la diferite probe sportive, iar mulți dintre ei și ajung la capătul cursei! Însă e trist că majoritatea oamenilor fără un handicap vizibil nici cel puțin nu se aliniază la startul cursei, iar dintre cei care o fac, mulți abandonează pe parcurs.

      Dacă i-am întreba „Ce te-a motivat să pornești în această cursă și să nu abandonezi?” Oare ce ar răspunde ei…?

Să privim la momentul în care Iosua este invitat de Dumnezeu să  trecacă Iordanul și să intre în țara promisă:

1. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise:
2. “Robul Meu Moise a murit: acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu şi tot poporul acesta, şi intraţi în ţara pe care o dau copiilor lui Israel.
3. Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise.
4. Ţinutul vostru se va întinde de la pustiu şi Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată ţara hetiţilor, şi până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui.
5. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.
6. Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da.
7. Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată Legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face.
8. Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.
9. Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: “Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” – Iosua 1:1-9

Dar și creștinii au de cucerit noi teritorii spirituale în anul 2015:

1. E timpul să te încrezi în Dumnezeu

Suntem obișnuiți să ne sprijinim și să ne încredem în prezența și ajutorul oamenilor de lângă noi. Ne simțim încurajați, întăriți, conortabil. Simpla lor prezență ne aduce stabilitatea de care avem nevoie și optimismu în a merge mai departe.

Dar iată că Moise, prezența căruia l-a propulsat pe Iosua mereu înainte, a murit. Probabil că Dumnezeu a văzut că, deși fusese uns ca prin el să ducă poporul mai departe în drumul ei spre Țara promisă, Iosua devine neliniștit, neîncrezător. Una era să fie sus, lângă Moise, cu totul alta e situația să fie tot sus, dar fără Moise. Una e să fii slujitor, și alta e să fii lângă un slujitor. Nu e așa de ușor cum pare. Mulți cred că pot sluji ca pastori, preoți, presbiteri, conducători duhovnicești cu muzica și a cânta laudele Domnului, dar când sunt în focul încercării, sub sarcină, e cu totul altceva și nu pot face lucrarea Domnului.

Dar acum, Iosua (Ioane, George, Vasile, Florine, Andrei, Maria, Ana, Lidia…), îți vorbește Domnul, El stă lângă tine și te îmbărbătează!

E drept, niciodată nu ești pregătit pentru ceea ce trăiești: nu ești model ca tată, mamă, fiu, fiică, soț, soție, profesor sau conducător, slujitor ascultător, harnic muncitor…Nici Iosua nu s-a mai aflat în fruntea unui milion de oameni pe care trebuia să-i hrănească, să-i călăuzească, să le poarte de grijă și să-i ducă în locul promis de Dumnezeu că le va fi bine.

E timpul să umblați prin credință în anul 2015. Credința acționează, ea nu e statică.

2. E timpul să te scoli și să te ridici din starea în care te afli

Domnul i-a spus lui Iosua: Scoală-te! Lasă moleșeala; și nehotărârea; și neîncrederea. Scoală-te; ridică-te; privește la Mine. Până când mai zăbovești de nu te-ncrezi pe deplin în Mine?

3. E timpul să pornești în sfârșit

Treci Iordanul! Te temi de necunoscut, de ape, de neprevăzut. Dar Eu sunt cu tine! Dă un RESET și fă o plecare nouă, cu toate pânzele ridicate!

4. E timpul să fii interesat  și de ceilalți, să fiți una în Domnul

tu și poporul acesta. Ești chemat tu și casa ta, soțul/soția, părinții, copiii, nepoții. Tu și biserica ta. Tu și cei în mijlocul cărora trăiești. Toți cei care sunt și care trebuie să fie ai Domnului, aflați în prejma ta. Cu toți, un gând, un suflet, o simțire, reporniți cu toții spre patria cerească!

5. E impul să intri, să calci, să iei, să faci ceea ce trebuie!

Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau Intră în apă, nu te teme, căci Eu sunt cu tine.

Am auzit  despre: “O tânără se afla în sala de examen cu subiectele înșirate acolo, așteptând să dea piept cu ele, dar ea a rămas ca paralizată citind titlurile subiectelor de examen – Uriașii momentului ei de disconfort, care au îngrozit-o. Și n-a mai putut scrie nimic pe coala albă rămasă la fel. Însă, ieșind de acolo, eliberată de prezența și apăsarea simțită, dintr-o suflare a dat toate răspunsurile cu ușurința cu care spui Tatăl nostru.”

Să luăm atitudinea unui om încercat care știe că ascultarea de Domnul este vitală și de neînlocuit. Vedem că Dumnezeu ne spune acum la început de An: „Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau”  Să pășim cu mult curaj în cucerirea teritoriile spirituale puse la îndemâna noastră de Domnul:

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune”. (Iosua 1:8)

Dumnezeu poate lucra singur, poate face totul prin îngeri, dar El a ales să fim împreună lucrători cu El. Nu suntem singuri pe calea credinței, El e cu noi în toae zilele, până la sfârșitul veacurilor. Să nu fim leneși, să pășim cu încredere, El ne va ajuta să citim și să medităm zilnic la Cuvântul Său. Cât vom citi, atât vom avea. Cât cugetăm, cât primim, cât căutăm să împlinim, prin credință și ascultare, atâta înțelepciune primim.

În repertoriul intervențiilor la părtășie, Cristi Necula are un scurt pamflet realist: “Se spune că, așa cum se întâmplă, pentru o lucrare era nevoie de mai mulți oameni. Numele acestor slujitori erau acestea Nimeni, Oricine, Fiecare, Cineva. Sigur, corect și eficient era să lucreze toți, împreună, iar rezulatele muncii lor n-ar fi întârziat să vină. Dar ce s-a întâmplat? Toți cei amintiți pentru acea lucrare – Nimeni, Oricine, Fiecare, Cineva – au neglijat importața aportului personal, și lucrul în echipă, lăsând ca munca lor să fie făcută de un altul dintre ei. Cineva s-a gândit, nu stau eu mai bine, degeaba, că vor lucra, ceilalți, Fiecare, Oriccine … Nimeni? Deci de ce să se mai ostenească și el? …Și așa lucrarea a rămas făcută de …Nimeni!”

Ce s‘ar fi întâmplat dacă și David ar fi stat pe loc, când cu Goliath? Dar el a pășit în față să se confrunte cu acel Uriaș. El și=a făcu partea lui. A avut curaj, l-a înfruntat pe Goliath, L-a mărturisit pe Dumnezeu. Dar a mers până la capăt. A ales cinci pietre netede, deși I-a ajuns una. A înaintat, a ochit dintr-o poziție bună, a țintit locul, a lovit și l-a lovit pe uriaș, doborându-l la pământ. L-a ucis, a scăpat de el, poporul. Dumnezeu însă, Și-a făcut partea Lui, înlesnind învinerea fricii și doborârea și uciderea pericolului din calea lor.

Ești mânios? Ești leneș? Ești mândru? Ești rău? Ești neînfrânat? Ești zgârcit? Cum ești? …  Calcă peste mânie, peste lene, peste mândrie, peste răutate, peste neînfrânare, peste zgârcenie … pășește acolo, zdrobește tot ce e rău în tine, Domnul va fi cu tine … viteazule … și te va ajuta să ai izbândă!

Adu în rugăciune (în post și rugăciune, bazat pe promisiunile Lui) problema ta, neputința ta de-a fi cum vrea El, și El este credincios și drept să te elibereze din cursa celui viclean și rău. Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau.”

Apoi întreabă-te, verifică-te, după un timp, vezi, într-adevăr ai călcat peste mândrie, zgârcenie, mânie…?

6. E timpul să ai atitudinea cerută de Domnul: “Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”

Nu uita că: „ Domnul te va face să fii cap, nu coadă; întotdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini şi nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceţi după alţi dumnezei şi să le slujiţi.” (Deut. 28:13)

Dar pentru asta, Domnul Dumnezeu i-a repetat de 3 ori lui Iosua:

Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: “Întăreşte-te şi îmbărbătează-te“? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)

Noi să fim aceea care dăm direcție și sens, lumină și gust lumii în care trăim. Însă nicidecum să nu dăm înapoi, dar nici să nu ne mișcăm în cerc, să avem direcție și viziune în tot ceea ce facem în 2015. Dar să remarcăm că Domnul a stabilit perimetrul în care trebuie să ne mișcăm și care sunt teritoriile (ținutul) pe care trebuie să le cucerim (Iosua 1:4), n-avem voie să luăm pentru noi nimic din ceea ce care trebuie să fie nimicit.

Doamne, Te rugăm, ajută-ne să pornim și să trecem la faptele credinței,  în 2015,  să umblăm prin credință, cucerind,  crescând spiritual, prin ceea ce ne vei binecuvânta pe fiecare după sfântă voia Ta, prin pașii făcuți de noi înșine!

———————-

Text adaptat – Din predica din 1 Ianuarie 2015, Hickory NC

Advertisement

One thought on “E timpul să te scoli, să te ridici…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.