Seminar despre morală (3)

poarta-sarutuluiA fi un om moral, implică să ai credință și curaj.

 George Danciu

1.Simplitatea este principala condiţie a frumuseţii morale. (Lev Tolstoi)

2.Compasiunea este baza moralităţii. (Arthur Schopenhauer)

3. A păstra sănătatea este o datorie morală şi religioasă, sănătatea este baza tuturor virtuţilor sociale şi ele nu mai pot fi utile atunci când nu suntem bine. (Samuel Johnson)

4. Cele mai grele trei lucruri din lume nu sunt nici faptele eroice, nici reuşitele intelectuale, ci actele morale ca acela de a răspunde urii cu iubire, de a-i îmbrăţişa pe cei respinşi şi de a spune “am greşit”. (Sydney Harris)

5. Scepticismul nu înseamnă numai incertitudine intelectuală, ci şi morală. (Thomas Carlyle)

6. Bătrâneţea trebuie să fie o situaţie morală. (Nicolae Iorga)

7. A crede în predestinare este opacitate, înseamnă că nu-ţi mai iei răspunderea actelor tale, fiindcă nu mai eşti tu implicat. Ori întreaga noastră morală, şi întreaga teologie este bazată pe ideea liberului arbitru. Liberul arbitru înseamnă nepredestinare. (Constantin Bălăceanu-Stolnici)

8. Conduita morală nu înseamnă pur şi simplu exigenţa de a renunţa anume la plăcerile vieţii, ci mai degrabă interesul plin de solicitudine pe care-l depune cineva ca să făurească o soartă mai bună pentru toţi oamenii. (Albert Einstein)

9. Elitele morale sunt mai presus decât cele intelectuale. Mie îmi plac oamenii care judecă. (Petre Ţuţea)

10. Să n-ai niciodată încredere în acela care și-a călcat o dată cuvântul. (Shakespeare)

11. Prin forţă şi constrângere nu pot fi înrădăcinate în om adevărata moralitate, credinţa în Dumnezeu şi iubirea. (Policarp Moruşca)

12.  Omul superficial, fără caracter, nu este preocupat de morală. (George Danciu)

13. Raţiunea este prima însuşire fundamentală a omului. Cea de-a doua este moralitatea. Un om înzestrat cu raţiune dar lipsit de moralitate rămâne un animal. (George Budoi)

14. Moartea dogmei este naşterea moralităţii. (Immanuel Kant)

15. O personalitate este aceea care se dăruiește, nu se justifică. (Petre Țuțea)

16. Să nu vă gândiți niciodată că după moarte veți moșteni împărăția pe care n-ați trăit-o încă de pe pământ. (Arsenie Boca)

17. Bacşişul, mita şi hoţia au desfiinţat sănătatea morală a naţiunii române. (Corneliu Zelea Codreanu)

18. Eroismul este o atitudine morală alcătuită din aceeaşi plămadă ca şi sacrificiul de sine. (Dimitrie Gusti)

19. Fericirea este totdeauna ceva care este în adevăr plăcut celui ce-o posedă, dar nu este bună numai prin sine în mod absolut şi în toate privinţele, ci presupune totdeauna ca condiţie purtarea morală conformă legii. (Immanuel Kant)

20. Trăim în nămol. Şi tot nu ne vindecăm de gravele reumatisme morale. (Vasile Ghica)

21. Moralitatea: atâta vreme cât rămâne subiectivă, sufletească, e vie. (Mihail Ralea)

22. Raţiunea fără moralitate este periculoasă şi poate fi înfricoşătoare. (George Budoi)

23. Nu se poate excela în lumea aceasta fără a trăi o viaţă morală. (Daniel Defoe)

24. Principiile morale nu depind de o majoritate de voturi. Greşeala este greşeală, chiar dacă toată lumea greşeşte. Corect este corect, chiar dacă nimeni nu este corect. (Fulton John Sheen)

25. Nu vreau să ştiu nimic despre sistemul vostru de etică. Puterea este moralitatea omului care se distinge faţă de ceilalţi şi când spun asta mă refer şi la mine. (Ludwig van Beethoven)

26. De la Lucia Sturdza-Bulandra am învăţat că, pentru a face meseria de actor, ai nevoie, în primul rând, de o mare sănătate fizică şi morală. Trebuie, vorba lui Maiorescu, “să-ţi reziste celula”. (Radu Beligan)

27. Dăruirea fecioriei creează o datorie morală enormă în sufletul celui care o primeşte. (Anonim)

28. Presa este cel mai bun instrument pentru iluminarea minţii omului şi pentru a-l face mai bun ca fiinţă raţională, morală şi socială. (Thomas Jefferson)

29.Un lucru este sigur: că moralitatea are valoare pentru noi, nu pentru că ne interesează, ci ne interesează pentru că are valoare pentru noi, oamenii, întrucât izvorăşte din voinţa noastră concepută ca inteligenţă, adică din adevăratul nostru eu. (Immanuel Kant)

30. Oamenii trebuie educaţi pentru a face alegeri morale inteligente. (Gary L. Francione)

31. Fericirea şi datoria morală sunt inseparabile una de cealaltă. (George Washington)

32. Mama mea a fost cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată. Tot ce sunt îi datorez mamei mele. Tot succesul meu în viaţă, educaţia mea morală, intelectuală şi fizică provin de la ea. (George Washington)

33. Moralitatea unui popor se formează prin educaţie şi cultură, nu prin cifra de afaceri. (Dan Surducan)

34. Epocile morale alternează la fel ca anotimpurile. (Goethe)

35. Îmi pare rău că nu am putut sluji Ţara aşa cum aş fi vrut şi cred că aş fi putut – cu credinţă şi hotărâre. Am trăit în vremea proştilor – a stăpânit mediocritatea sub un rege tranzacţionist în chestiuni de morală, timid şi fără orizont în probleme de Stat. Ce va fi de Ţară în vâltoarea care vine, nu ştiu, dar cred în puterile sufleteşti ale neamului. (Octavian Goga)

36. Ca să-ţi justifici existenţa nu e suficientă doar o bucată de pâine, sunt necesare şi ideile morale (Henry Sienkiewicz)

37. Dacă omul are o bună aşezare morală, toate câte le culege din afară, le va rândui la fel. (Avva Dorotei)

38. Pretenţiile ce se fac actorului sunt nenumărate: grija respiraţiei, grija sănătăţii şi a fizicului, ireproşabila conduită morală şi atâtea altele. (C.I. Nottara)

39. Curiozitatea nu are morală. E poate cea mai imorală dorinţă a omului. (Yukio Mishima)

40. Dragostea este sentimentul cel mai măreţ, care face minuni, care făureşte oameni noi, creează cele mai mari valori morale. (A.S. Makarenko)

41. Războiul nu se câştigă cu armele, ci prin rezistenţa morală a naţiunii. (Frederic al II-lea)

42. Morala e mai mult decât o sumă de reguli, oricât de nobile şi bine intenţionate ar fi aceste reguli; morala este expresia directă a iubirii şi a inteligenţei. (T. Mazilu)

43. Încercaţi să găsiţi calea care opune cea mai mică rezistenţă şi folosiţi-o fără să le faceţi rău altora. Trăiţi integru şi în spiritul moralităţii, nu doar faţă de oameni, ci şi de toate fiinţele. (Steven Seagal)

44. Putem pretinde că suntem în general oameni morali care greşesc, dar întreaga istorie dovedeşte contrarul. (Terry Hands)

45. Cultura morală, ce face pe om stăpân pe instinctele sale animalice, e scopul cel din urmă al vieţii istorice a omenirii. Egoismul, în care fiecare om priveşte pe celălalt ca hrana sa, ca mijloc pentru poftele sale şi pentru interesele sale, iar nu ca făptură independentă, e izvorul obştesc al demoralizării. (Johann Heinrich Pestalozzi)

46. Își vor da seama oamenii că politica nu-i totuna cu morala și că ea se ocupă numai de ceea ce este oportun? (Henry David Thoreau)

47. Stăteau faţă-n faţă doi copii aparţinând a două rase antitetice ale societăţii; copila bălaie, binecrescută, cu părul auriu, ochii adânci, fruntea inteligentă, nobilă şi mişcări de prinţesă; şi semenul ei de culoare neagră, vioaie, şireată, slugarnică, dar ageră. Erau adevărate figuri reprezentative ale rasei lor. Cea saxonă – produs al multor veacuri de cultură, de stăpânire, de educaţie, de superioritate fizică şi morală; cea africană – născută din veacuri de împilare şi supunere, de neştiinţă, trudă şi viciu. (Harriet Beecher Stowe, în Coliba unchiului Tom)

48.  Viaţa religioasă morală este fructul învăţăturii de credinţă şi de morală a cultului, conducerii şi disciplinei pastorale. (Policarp Moruşca)

(Foto:  “Poarta sărutului” – Parcul din Târgu Jiu cu opera sculptorului Constantin Brâncuși)

2 thoughts on “Seminar despre morală (3)

  1. Pingback: Seminar despre morală (3) | Revista ARMONIA - Saltmin Media

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.