Observații la: “femeia să înveţe în tăcere”?

citind-bibliaDe data aceasta, sfatul pe care ţi l-a dat Ahitofel nu este bun.2 Samuel 17:7

Inițial, nu mi-am propus să comentez modul de abordare și de îndrumare dat de Vasile Filat referitor la ce anume vrea să spună apotolul Pavel prin binecunoscuta sintagmă:

  “femeia să înveţe în tăcere”

Nu doream deloc să comentez,  asta deoarece m-a luminat  înlocuirea cuvântului “în tăcere” cu “în liniște”. Ceea  ce e evident de bontón.

Însă, între timp, fără să caut, am simțit că îndemnul poate fi o încurajare pentru o cale primejdioasă, de aceea am să fac câteva observații. Iar  frații care sunt în măsură  să aducă observațiile și completările necesare, s-o facă neîntârziat, pentru ca nu cumva să avem tendința de a ne opune adevărului.

De această dată, explicațiile pastorului Vasile Filat trebuiesc luate cu precauție. Ele pot a ne îndepărta de adevărul cel tainic al cuvântului biblic. Și voi încerca să mă fac înțeles.

Mi s-a părut ca ok observația femeia să învețe “în liniștite”, în loc de “în tăcere”. Dar, poate, tocmai aceste două stări tăcere și liniște caracterizează mai bine femeia creștină.

Cuvântul  apostolului Pavel către Timotei, spune astfel:

Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. (1 Timotei 2:11-12)

(1) este clară cerința că trebuie să învețe în liniște, cu toată supunerea; în liniște față de ea și față de ceilalți, nu în zarvă (gălăgie) sau în răzvrătire, asta se regăseșe și la Vasile Filat.

(2) cu toată supunerea – față de bărbatul ei (când este căsătorită);  iar bărbatul, la rândul său,  este supus fraților/pastorilor/prezbiterilor și, nu în ultimul rând,  față de Dumnezeu. În acest aspect, e loc de mai multă nuanțare.

(3) “Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în liniște.” – de această dată Vasile Filat, ne-a plimbat în stânga și-n dreapta cu explicația, însă pare trasă de păr. De ce? Pentru că cuvântul se referă precis: “Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii”. Se înțelege,  mai mult chiar, că ea nu este îndreptățită a învăța nici pe .. altele. Asta se înțelege prin alții, toți, o adunare, frați și surori.

Însă în Epistola întâia către Corinteni, apostolului Pavel nuanțează și mai mult:

34.Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice şi Legea. 35. Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă; căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în biserică. 36. Ce? De la voi a pornit Cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el? 37. Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înţeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului.
38. Şi, dacă cineva nu înţelege, să nu înţeleagă! (1 Corinteni 14: 34-38)

(4) Femeia să nu ia cuvântu în adunarea Domnului;

(5) Dacă voiesc să capete învățătură (cele măritate) “să întrebe pe bărbaţii lor acasă; căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în biserică

Explicațiile inductive ale lui VASILE FILAT din paragraful  FEMEILE DUHOVNICEŞTI SĂ ÎNVEŢE PE ALŢII, nu par îndreptățite și favorabile ca femeile să învețe pe alții, deoarece referirea sa biblică este expresă pentru femeile în vârstă:

“Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine, ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţii şi copiii; să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu.” (Tit 2:3-5)

Nu reiese că femeile  sunt îndreptățite (biblic) a învăța  pe alții (bărbați/frați/pastori/prezbiteri), dând învățătură din cuvânt:

a) chiar dacă sunt duhovnicești și competente;
b) în Tit învățătura femeilor este prin ceea ce sunt ele, cum se îmbracă, cum se comportă, prin modul lor de viață, adică ele trebuie să fie … cuviincioase, cumpătate, supuse bărbaților lor;
c) femeile în vârstă, cum am mai spus, ele, prin viața lor cuviincioasă, cumpătată, supusă, prin sfatul lor nemijlocit le pot și trebuie să le “învețe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţii şi copiii“;
d) “să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor…” Deci femeile mai în vârstă  dau o învățătură practică prin viața lor practică, modul lor de trăire și de vorbire.

Ca regulă de aur: ascultarea noastră de Dumnezeu face mai mult decât orice jertfă; iar jertfa, nu i-o putem aduce Domnului decât dacă împlinim (ascultăm) voia Lui.

Subiectul însă nu este epuizat și clarificat pe deplin.

Cu toate acestea, sunt convins că pastorul Vasile Filat  face o lucrare excelentă prin munca sa foarte productivă și diversificată.  Dar, peste ceea ce spunem și gândim,  ca bază și inefabil  rămâne cuvântul biblic, la care trebuie să medităm zi de zi (în spirit inductiv), așteptând în liniște ca Domnul să ne vorbească și să ne îndrume prin Duhul Său pe calea răstignirii sinelui nostru, făcând însă voia Sa.

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,  pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” – 2 Timotei 3: 16-17

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.