Un singur lucru

chrissiebishop1Bărbatul orb din naştere din Ioan 9 ştia un lucru: că îşi căpătase vederea. Pentru Maria din Betania din Luca 10, un singur lucru era necesar: să stea la picioarele aceleiaşi Persoane şi să asculte cuvântul Său.

Fraţilor, eu însumi nu consider că l‑am apucat; dar una fac: uitându‑le pe cele din urmă şi întinzându‑mă spre cele dinainte, alerg drept spre ţintă, pentru premiul chemării de sus a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.     Filipeni 3.13,14

Un lucru ne conduce la celălalt, iar amândouă ne conduc la năzuinţa pe care o exprima Pavel aici: alergând drept spre ţintă pentru premiul chemării de sus a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Dorinţa lui Pavel în această scrisoare a experienţei şi a bucuriei era să aţintească inimile şi gândurile cititorilor săi spre Hristos. Exista o anumită lipsă de unitate între ei, iar antidotul pe care el l‑a prescris pentru aceasta era preocuparea cu Hristos.

Tratamentul este acelaşi şi astăzi: cu cât Îl contemplăm, cu atât devenim tot mai asemănători cu El şi suntem atraşi unii spre alţii, indiferent de micile noastre slăbiciuni. Aşa trebuie să stea lucrurile: cu ce ne‑am putea mândri sau ce ne‑ar putea înălţa deasupra celorlalţi când ne gândim la Hristos?

Ioan Botezătorul a spus: „El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez“ (Ioan 3.30). Pavel avea acelaşi duh, dar mult mai multă lumină. Cu siguranţă, noi toţi ne putem bucura de dreptatea care este prin credinţa în Hristos (Filipeni 3.9).

Dar cum rămâne cu restul: să‑L cunosc pe Hristos aşa cum este în cer şi puterea învierii care L‑a pus acolo, comuniunea suferinţelor Lui ca Om dependent şi ascultător în această lume, chiar până la moarte? Ce înseamnă să trec în prezenţa Domnului potrivit cu voia Sa perfectă, indiferent ce ar presupune aceasta?

Pavel a renunţat la tot ceea ce îl trăgea înapoi şi s‑a aruncat cu toată puterea lui spirituală spre un singur lucru. Hristos l‑a câştigat, şi voia să‑L câştige şi el pe Hristos. Aceasta înseamnă că a trăi este Hristos şi a muri este câştig (Filipeni 1.21). Suntem noi imitatori ai lui Pavel?

Sursa: DOMNUL ESTE APROAPE-GBV, S. Attwood, primit prin Email

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.