Îndrăzneală care îți poate da pacea

faithmadewhole_mIsus i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică; credinţa ta te-a mântuit, du-te în pace“. Luca 8.48

Multe persoane se atingeau de Isus, dar fără să profite de puterea, care se găsea în El la dispoziţia fiecăruia.

Femeia, de care este vorba în versetul de astăzi, suferea de doisprezece ani şi îşi cheltuise averea pe medicamente, fără să poată fi vindecată. Dar iată că atingerea poalei hainei lui Isus, făcută cu credinţă, a adus rezolvarea necazului ei!

Astăzi, mulţi oameni, asemenea mulţimii care Îl urma fără credinţă şi fără cunoaşterea nevoilor ei pe Mântuitorul, admit că El este Salvatorul păcătoşilor; ei nu-L resping, dar nu sunt mântuiţi prin aceasta, pentru că nu vin la Mântuitorul cu convingerea stării lor de păcat pentru a găsi mântuirea. Astfel de oameni nu pot da mărturie înaintea altora ca această femeie şi ca mulţi alţii despre efectul credinţei lor.

O rece cunoştinţă despre Isus, doar cu mintea, nu foloseşte la nimic, decât să mărească vinovăţia omului. Trebuie să venim la Mântuitorul cu credinţă, să ne întâlnim cu El în har, dacă vrem să primim acest răspuns al iubirii desăvârşite, care alungă teama: „Credinţa ta te-a mântuit, du-te în pace“. Credinţa în Isus Hristos este singura cale de a fi dezrobiţi de sub puterea lui satan, de boala păcatului, care a adus atâtea suferinţe în vieţile oamenilor.

Sursa: Sămânța bună, primită prin Email

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.