Dragostea lui Dumnezeu

Jeremiah 33 vs 3De aceea îți păstrez bunătatea Mea.

Ieremia 31:3

Tunetele legii si teroarea judecății sunt folosite adesea ca să ne aducă la Christos, dar victoria finală apartine bunătății Sale. Fiul risipitor s-a întors la casa tatălui său fiindcă avea nevoie de el, dar tatăl său l-a vazut de departe si a alergat în în întâmpinarea lui. Ultimul pas a fost însotit de sărutul tatălui si de căldurosul său bun-venit. Legea si groaza ei îsi fac lucrarea, dar rezultatul lor se vede greu. Însă când obții credința prin har, iertarea înmoaie chiar și inima unui ateu.

Într-o seară, învățătorul legii a venit la ușă și a bătut cu ciocanul legii. Ușa s-a cutremurat din balamale, iar omul a adunat toace mobilele și le-a așezat în fața ei. El a spus „nu deschid nimănui”. Învățătorul a plecat, dar s-a întors peste un timp și a bătut încetișor cu mâinile Sale străpunse de cuie – încet și ușor. De data aceasta ușa nu s-a cutremurat, dar s-a deschis. Și gazda s-a aruncat în genunchi pe prag: „Intră, intră, Te rog. Ai bătut într-un fel care mi-a mișcat inima. Nu am putut să nu mă gândesc la sângele care curgea din mâinile Tale străpunse pe ușa mea, și nu am putut să te las în drum. Și am plâns, fiindcă dragostea Ta a învins în inima mea“.

Asadar, în orice situație, bunătatea învinge. Ce nu a putut face Moise cu tablele lui de piatră, a făcut Christos cu mâinile Sale străpunse. Aceasta este doctrina adevăratei chemari.

Este oare aceasta și experiența mea? Pot eu să spun: „El m-a chemat și eu L-am urmat, bucuros să ascult glasul divin?” Dacă este așa, fie ca El să mă cheme în continuare, până când mă voi aseza la Masa Nunții Mielului.

*

Și noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.

1 Corinteni 2:12

Iubite cititor, ai primit Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, în sufletul tău? Necesitatea lucrării Duhului Sfânt în inimă reiese clar din următorul fapt: tot ce a fost făcut de Dumnezeu Tatăl și de Dumnezeu Fiul pentru noi nu ar avea nici o valoare dacă Duhul nu ne-ar sensibiliza inimile. Ce efect are doctrina alegerii asupra unui om care nu are Duhul lui Dumnezeu?

Alegerea este o litera moartă în conștiință dacă Duhul lui Dumnezeu nu mă cheamă „din întuneric la lucrarea Sa minunată” (1 Petru 2:9). Doar prin chemarea Sa pot să văd alegerea mea și să știu că am fost chemat de Dumnezeu, ales pentru un scop etern. A fost încheiat un legamânt cu Domnul Isus Christos prin Tatăl Său; dar cu ce mă ajută acest legământ dacă Duhul Sfânt nu îmi deschide inima să primesc binecuvântările cerului?

Binecuvântările atârnă de un piron  –  Isus Christos  –  dar eu sunt mic de statură și nu le ajung. Duhul lui Dumnezeu le ia și binecuvântările intră în posesia mea. Binecuvântările legământului seamăna cu mana aceea din pustie, venită din cer, departe de atingerea muritorilor, dar Duhul lui Dumnezeu deschide ferestrele cerului și toarnă belșug de binecuvântare peste tabăra Israelului spiritual.

Lucrarea minunată a lui Christos este asemeni vinului din burduf; necredinței noastre îi este imposibil să ajungă la el. Duhul lui Dumnezeu ne toarnă vin în inimă, și astfel nevoile noastre sunt adăpate. Fără Duhul Sfânt  suntem morți în păcate, fără să beneficiem de chemarea Tatălui și de răscumpărarea Fiului. Duhul Sfânt este absolut necesar bunăstării noastre. Să-L chemăm deci cu umilință în viața noastra, tremurând la gândul că ÎI putem întrista.

_________________________

C.H. Spurgeon – Meditatii de Dimineața și Seara, primite prin Email

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.