Nota de plată a fost achitată

Romans b.2Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic.

Romani 8:12 

Ca ființe create de Dumnezeu, îi suntem datori cu toții să-L ascultăm cu tot sufletul, inima si puterea. Încălcând poruncile Sale, așa cum am făcut toti, suntem datori dreptății Sale, și avem o datorie atât de mare încât n-am putea-o plăti niciodată. Dar, fiindcă Christos a plătit datoria poporului Săau, se poate spune că noi, creștinii, nu mai datorăm nimic dreptății lui Dumnezeu. Din acest motiv, credinciosul datorează și mai mult iubirii.

Eu sunt dator harului și milei lui Dumnezeu, dar nu sunt dator dreptății Sale, fiindcă El nu mă va acuza niciodată pentru o datorie care a fost deja platită. Christos a spus „s-a sfârșit” (Ioan 19:30), si prin asta a vrut să spună că tot ce datora poporul Său a fost șters din cartea de aducere aminte. Hristos a mulțumit și satisfăcut pe deplin dreptatea divină. Nota de plată a fost achitată. Semnătura a fost bătută în cuie la cruce. Chitanța a fost eliberată, și noi nu mai suntem datori dreptății lui Dumnezeu.

Dar, dacă nu mai suntem datori Domnului în sensul acesta, îi suntem de zece ori mai datori în alt sens. Crestine, opreste-te și judecă un moment. Cât esti de dator bunătății divine! Cât de mult datorezi dragostei prin care si-a jertfit unicul Fiu pentru tine. Gândeste-te cât esti de dator harului Său fiindca, după o mie de păcate, El te iubeste la fel de mult ca înainte. 

Gândeste-te ce datorezi puterii Sale: cum te-a ridicat din moarte si păcat, cum ți-a păstrat viața spirituală, cum te-a ținut să nu cazi si cum, deși o mie de dușmani ți-au iesit în cale, te-a făcut în stare să-ți continui drumul. Gândeste-te cât datorezi Statorniciei Sale: desi tu te-ai schimbat de o mie de ori, El nu s-a schimbat niciodată. Esti la fel de dator oricărui atribut al lui Dumnezeu. Esti dator tu însuti si tot ce ai. Predă-te ca „o jertfa vie“; este „o slujba duhovniceasca“. (Romani, 12:1)

(DIMINEATA)

*

Spune-mi… unde îți paști oile, unde te odihnești la amiază?

 Cântarea Cântarilor 1:7

Aceste cuvinte exprima dorinta credinciosului de a-L urma pe Christos si dorul său de părtășie cu EL. Unde-.i pasti oile? În casa Ta? Merg si eu, dacă te găsesc acolo. În rugăciune personală? Mă voi ruga neîncetat. În Cuvântul Tău? Le voi păzi cu scumpătate. Spune-mi unde le hrănesti, fiindcă oriunde merge Păastorul, oile îI urmează; nimeni altcineva nu le poate împlini nevoile. Eu nu pot fi multumit cu nimic altceva. Sufletul meu flamânzeste si înseteaza după prezenta Ta învioratoare. „Unde te odihnesti la amiază?” Fie ca este dimineață sau amiază, singurul loc de odihnă este alături de Tine si iubita Ta turmă. Odihna sufletului meu trebuie sa fie o odihnă binecuvântată, si numai la Tine o pot afla. Unde se află umbra stâncii?

De ce să nu mă odihnesc acolo? „Căci de ce să umblu ca o rătăcită pe la turmele tovarasilor tăi?” (Cânt. 1:7). Tu ai tovarasi — de ce să nu fiu si eu unul dintre ei? Satana îmi spune că sunt nevrednic, dar întotdeauna am fost asa. Totusi, Tu mă iubesti de mult; de aceea, nu cred că nevrednicia mea poate fi o barieră în calea tovarășiei noastre. E adevărat că sunt slab în credință si gata să cad, dar chiar slăbiciunea mea mă îndeamnă să fiu întotdeauna  acolo unde îti hrănesti turma, ca să fiu întărit si păzit lângă izvoarele de apă. De ce să plec de lângă Tine?

Nu am nici un motiv să plec, am mii de motive să ramân, fiindca Isus mă cheama să vin. Dacă mă lasă o clipă, este numai ca să mă facă să-I doresc prezența. Când mă va  vedea că sufăr fiindcă sunt singur, mă va duce din nou la staul, acolo unde mieii turmei Sale sunt feriți de arsița soarelui. 

(SEARA)

_________________________

C.H. Spurgeon – Meditatii de Dimineata si Seara, primite prin Email

One thought on “Nota de plată a fost achitată

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.