MÂNTUIȚI PRIN HAR

Ephesians2_10_largeDe ce Dumnezeu mântuiește pe păcătoși doar prin har, nu prin fapte?

Este scopul lui Dumnezeu ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu …pentru ca după cum este scris: ” Cine se laudă să se laude în Domnul.” (1 Corinteni 1:29,31).

De aceea Pavel accentuează acest aspect, că mântuirea este “Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni“. Dacă era ceva cât de mic, cât de puțin, care ar fi putut face păcătosul, atunci cel puțin o parte din gloria mântuirii trebuia atribuită omului. Căci omul despărțit de slava lui Dumnezeu (prin păcat), nu poate face “nimic”. Iar Dumnezeu nu-și împarte gloria cu nimeni. Mântuirea este doar prin har si nu prin fapte. Mântuirea nu este lucrarea omului; nu este nici cooperarea omului cu Dumnezeu, unde omul își face partea lui și Dumnezei își face partea Lui. Mantuirea este lucrarea lui Dumnezeu: “Căci noi suntem lucrarea Lui“.

Pe aceia care am renunțat la viața păcătoasă, departe de Tatăl Ceresc, și ne-am întors la El cu pocăință precum “fiul risipitor”, Dumnezeu ne-a creat ca oameni noi în Cristos Isus prin măreața putere a harului Său. De aceea orice gând nebunesc de mândrie trebuie îndepărtat din mintea și inima noastră: “Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelei Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta!” (Psalmul 115:1).

Care este rezultatul harului mântuitor al lui Dumnezeu?

Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele” (Efes.2:10)

Faptele bune nu mântuie pe nimeni. Dar putem fi siguri că ori de câte ori lucrează harul lui Dumnezeu aducând mântuire în inima omului, faptele bune vor urma. Când harul domnește în inimă, produce fapte bune. Faptele bune produse de harul lui Dumnezeu sunt faptele credinței și ale dragostei, neprihănire și pace, răbdare și bunătate.

Mântuirea este realizată prin harul lui Dumnezu, fără faptele noastre. Mântuirea este dată prin credința în Isus Hristos. Odată înfăptuită mântuirea,  va produce fapte bune în omul mântuit.

Mircea Aioanei
pastor Biserica Baptista LOGOS, Arad
http://www.bisericabaptistalogos.ro

2 thoughts on “MÂNTUIȚI PRIN HAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.