Paul Washer – “Ignoranța față de Dumnezeu”

CurcubeuDupă ce a prezentat sumar prima acuzație („Practica crestină neagă suficiența Scripturii”), din cele Zece adusă Împotriva Bisericii Contemporane, Paul Washer trece la cea de a doua:

Ignoranța față de Dumnezeu

Cum își manifestă creștinii de azi ignoranța mare pe care o au și pe care și-o manifestează cu privire la Cine este Dumnezeu?

Nu-L recunosc în toată splendoarea și Măreția sa extraordinară. Că El există în Sine, că El este Cel ce Este, Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Că Dumnezeu există,  e un fapt evident și fundamental pentru oricine cântărește și apreciază cu luciditate viața. E adevărat, însă, că majoritatea oamenilor trăiesc ca și cum El n-ar exista, ca și cum El n-ar fi pe tronul Cel Înalt de unde veghează asupra universului pe care l-a creat. E ca și cum ai fi invitat de către regina Elisabeta  la o recepție, la Palatul Buckingham, ai onora invitația și ai avea atenția îndreptată doar pentru ceilalți invitați și pentru bucatele oferite, dar ai ignora-o în chip desăvârșit pe regină. Asta ar însemna cumva că regina Elisabeta a II-a nu există? Cam astfel se comportă oamenii invitați să aibă părtășie cu Dumnezeu și să se înfrupte din bucatele pregătite de El ca să se bucure omul de ele, însă îl ignoră total pe Dumnezeu, creatorul nevăzut, asta în timp ce El stă în spatele a tot ceea ce vedem.

Dincolo de Dumnezeu nu mai există nimic – puterea lui Dumnezeu a creat totul din nimic, înafară de El nimic nu e, El e Aflfa și Omega. Nimeni nu i-a dat nimic vreodată, faptă ce este practic imposibilă. Înafară de El nu există nici o altă realitate. De fapt filozoful grec Platon a intuit acest fapt extraordinar și l-a enunțat într-una din tezele sale din Banchetul “Numai imuabilul este real”.

Dumnezeu nu se schimbă – afirmație întărită de precedenta. „ Eu nu Mă schimb[…] nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. […] Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini?[…] El este Același, ieri, azi și în veci” (Maleahi, 3.6; Iacov, 1.17; Numeri, 23.19; Evrei 13.8) Dumnezeu nu-și schimbă planul, gândul, cuvântul, descoperirile și promisiunile Sale pentru om.

Creștinii se complac și ei și au încetat să-i mai cunoască și să-i recunoască mărețele Sale atribute:

  • Creatorul a tuturor lucrurilor;
  • Suveranitatea Sa peste întregul Univers;
  • Dreptatea Sa exemplară în tot ce a făcut și face;
  • Mânia Lui Dumnezeu care se descoperă din Cer împotriva necinstirii Numelui Său;
  • Gloria Sa minunată, care i se cuvine, pe care o are, și pe care nu o împarte cu nimeni etc

Însă „creștinii au ajuns de iubesc ceea ce și-au făcut (și imaginat) ei.” Dar așa vorbește Domnul:

Aşa vorbeşte Domnul: „Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.” (Ieremia, 9.23-24)

Constatând abaterea de la căile Sale:

Dumnezeu zice însă celui rău: „Ce tot înşiri tu legile Mele şi ai în gură legământul Meu, când tu urăşti mustrările şi arunci cuvintele Mele înapoia ta? Dacă vezi un hoţ, te uneşti cu el, şi te însoţeşti cu preacurvarii. Dai drumul gurii la rău, şi limba ta urzeşte vicleşuguri. Stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău, cleveteşti pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut, şi Eu am tăcut. Ţi-ai închipuit că Eu sunt ca tine. Dar te voi mustra şi îţi voi pune totul sub ochi!” (Psalm, 50.16-21)

Cunoașterea lui Dumnezeu, pentru fiecare creștin este o aplicație a ceea ce înseamnă de fapt aceasta, nimic mai puțin decât că: „Viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan, 17.3)

Avem afirmația Domnului de mai sus, în timp ce sociologii și psihologii lumii de azi indică spre taraba lor de cărți: „5 moduri de a face cutare lucru…”; 6 moduri de a fi evlavios…”; 10 moduri ca să nu cazi!Asta oferăastfel de oameni care nu-L cunosc și nu-L urmează pe Domnul. Dar Isus a afirmat că atunci când veți afla adevărul – adică pe El care este calea, adevărul și viața – atunci ei vor fi liberi de orice prejudecăți.

Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan, 8.31-32)

Numai rămânerea Cuvântul Lui, în El Însuși, oamenii pot fi cu adevărat creștini; numai atunci vor fi liberi de orice val de învățătură a lumii când Îl vor cunoaște pe Domnul, care S-a întrupat și a umblat printre oameni, a dat învățătura Sa apostolilor, S-a jertfit pentru omul păcătos, a înviat și S-a înălțat și șade la dreapta Tatălui, ca singurul Mijlocitor între om și Dumnezeu.

E un păcat uriaș, faptul de a nu-L cunoaște pe Dumnezeu:

Veniţi-vă în fire, cum se cuvine, şi nu păcătuiţi! Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu: spre ruşinea voastră o spun.” (1 Corinteni, 15.34)

Fraților, astăzi există o mare nevoie; o nevoie stringentă: a se predica un an de zile numai despre cine este Dumnezeu!

Și ținta gândurilor apostolului Pavel a fost Hristos:

  • să-L cunosc pe Hristos și pe El răstignit – 1 Corint., 2.2-3

  • să-L cunosc pe Hristos și puterea învierii Lui – Filipeni, 3.10

Duminicile dimineața, în bisericile noastre, evanghelice, nu de puține ori, întâlnim ceea ce putem afirma că e „Ora de idolatrie”, căci cei care o fac prin cântările și manifestările „lor”, ei se închină unui dumnezeu întocmit de propriile lor inimi și gânduri, de fire, de mecanisme satanice ale inteligenței lumești (firești, drăcești).

Astăzi ceea ce-i lumesc intrat în bisericile noastre, și se vorbește despre Moș Crăciun, despre bradul de Crăciun – Nu de Iahve care este binecuvântat în veci! Doamen, ai milă! Amin.

Nu există teama de Dumnezeu în biserică, între noi, deoarece nu există cunoștință despre Domnul, în mijlocul nostru.

Doamne, Te rugăm ca Tu să lucrezi în biserica Ta, să torni din Duhul Tău. Doamne, vrem să Te cunoaștem pe deplin, așa după cum binevoiești să ni Te descopri nouă.

Doamne, vrem să fim copiii Tăi, să moștenim viața veșnică, pe Isus Hristos Domnul! Amin.

One thought on “Paul Washer – “Ignoranța față de Dumnezeu”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.