Seminar despre cruce (1)

John Stott“Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.”

1 Corinteni 1:18

1. Nu aș fi crezut niciodata in Dumnezeu dacă nu ar fi existat crucea…Într-o lume a durerii, cum ar putea cineva sa se închine unui Dumnezeu care nu simte durerea? (John. R. W. Stott)

2. Dacă voieşte cineva să Mă urmeze, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi așa să Mă urmeze. (Sfântul apostol Luca)

3. Dacă Isus ar fi fost omorât acum 20 de ani, copiii din şcolile catolice ar purta mici scaune electrice la gât în loc de cruci. (Lenny Bruce)

4.Pe Dealul Căpățânii au fost ridicate trei cruci, pentru trei oameni: unul a murit în păcat, unul față de păcat și Unul sfânt și nevinovat pentru păcatele altora. (Nelu Urs)

5. Cristos nu Și-a purtat crucea, ci a folosit-o pentru răscumpărarea omului din fărădelegile sale. (Nelu Urs)

6. Ancora credinței creștine este în biruința lui Isus Hristos de la Cruce. (Nelu Urs)

7. Crucea nu se poate ocoli. Niciunul dintre noi nu este mai mare decât Stăpânul nostru şi cu toţii trebuie să mergem pe drumul Crucii, dacă vrem să avem biruinţă în experienţa noastră creştină. (Charles Solomon)

8. Probabil, nu vom mai putea să rezistăm pe verticală decât sprijiniți de cruce. (Vasile Ghica)

9. Majoritatea creștinilor sunt răstigniti pe cruce între doi tâlhari: regretele zilei de ieri și îngrijorările zilei de mâine. (Warren W. Wiersbe)

10. La puşcărie am demonstrat vreme de două ore că istoria românilor dezgolită de crucile de pe scuturile voievozilor e egală cu zero. Că doar voievozii nu s-au bătut pentru ridicarea nivelului de trai! Istoria se face cu Biserica. (Petre Ţuţea)

11. Crucea este punctul de inflexiune care separă două lumii, lumea păcatului, seculară, de lumea împărăției lui Dumnezeu. (George Danciu)

12. Crucea lui Isus este izvorul vindecării noastre de fărădelege. (George Danciu)

13. Credința creștină are la bază autenticitatea lucrării de răscumpărare înfăptuită de Isus Hristos la Cruce. (George Danciu)

14. Cine se bazează pe cruce, ca element divin-sfânt și ca mod de manifestare personal, n-are parte de binecuvântările Crucificării lui Isus Hristos. (George Danciu)

15. Cheia care-ți deschide cerul împărăției lui Dumnezeu este Crucea lui Isus de la Golgota. (George Danciu)

16. Pe crucile de la Calvar au murit trei oameni: Unul pentru păcat, unul în pacat si altul față de pacat. Aceste trei ipostaze circumscriu intreaga rasă umană. Nu muri în pacat. Mori față de păcat. (Anonim)

17. În faţa crucii de pe Golgota se topeşte ca ceara la faţa focului toată zgura duşmăniilor şi greşelilor dintre noi. (Iosif Trifa)

18. Crucea este hotarul dintre păcat şi virtute. (Clement Alexandrinul)

19. Crucea este eroarea a două paralele. (Rinaldo Caddeo)

20. Lumea creştină are ca simbol un instrument de tortură, crucea. (Arthur Schopenhauer)

21. Principalul nu e gloria, nu e strălucirea, nu e ceea ce visam eu, ci puterea noastră de a îndura. Să ştii să-ţi porţi crucea şi să-ţi păstrezi credinţa. Eu cred şi sufăr mai puţin. Şi când mă gândesc la chemarea mea, nu mă mai tem de viaţă. (Anton Cehov )

22. În cer nu există purtători de comori care nu au fost pe pământ purtători de cruci. (Charles Spurgeon)

23. Insurecţia sufletului împotriva regimului satanic s-a câştigat deja de către Isus pe cruce. (Dan Bujor Dragomir)

24. Ţine ochii îndreptaţi mereu spre cruce, priveşte-o neîncetat şi gândeşte-te la umilinţele pe care le-a îndurat Mântuitorul oamenilor şi cât de crude au fost patimile lui; astfel vei putea suporta umilirea pe care ţi-o trimite Domnul. (Honore de Balzac)

25. Calea spre Paradis are doar lărgimea unei persoane şi înălţimea unei cruci. (Monseniorul Ghika)

One thought on “Seminar despre cruce (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.