Tu însuți te datorezi!

Democritzic că tu însuţi te datorezi mie

Filimon, 19

.

Recunoștința, floare rară

Una din manifestările lipsei de respect, nerecunoștința, este și una dintre trăsăturile negative de care este bine ca omul să fie conștient pentru a-i diminua cât mai mult aportul în viața sa.

 Încrederea și părerea bună despre sine îl determină pe om să creadă că ceea ce a dobândit, de fapt i se și cuvine, toate binecuvântările primite le percepe ca normale, de la sine înțelese, stări care nu fac altceva decât să îl oprească în a aduce mulțumiri și recunoștință celor cărora le-o datorează. Iar, pe de altă parte, survine și obiceiul de a-și asuma că el este recunoscător cutăruia și cutăruia binefăcător, dar practic nu-și arată acest sentiment prin cuvinte și fapte.

Însă, cert este că pentru tot ce datorăm altora și lui Dumnezeu, trebuie să ne manifestăm recunoștința, să aducem mulțumirile noastre nemijlocit. 

Cu cât mai mult recunoști și exprimi recunoștința pentru ceea ce ai, cu atât mai mult vei avea lucruri pentru care să-ți exprimi recunoștința.(Neale Donald Walsch)

 Să vedem câteva din datoriile omului de a mulțumi (de a fi recunoscători) care nu trebuie să fie trecute cu vederea:

  •  pentru viață – părinților și lui Dumnezeu;
  • pentru creștere și educație – părinților și tuturor educatorilor și lui Dumnezeu;

  • pentru bunăvoința oamenilor – oamenilor și lui Dumnezeu;

  • pentru mulțimea de binecuvântări (materiale și spirituale) – unor oameni și lui Dumnezeu;

  • pentru toate lucrurile – unor oameni și lui Dumnezeu, Creatorul a toate.

  *

 Acest sentiment al mulțumirii și al recunoștinței trebuie să ni-l manifestăm prin cuvinte, gesturi și fapte, manifestări care ne duc pe un drum binecuvântat – devenim mai buni, mai miloși, mai plini de bucurie, de respect în relațiile cu noi înșine și cu toți oamenii, dar îndeosebi cu cei cărora le datorăm respectul ca un răspuns la comportamentul lor vis-a-vis de noi înșine.

 *

Diavolul, începând cu Adam și Eva, intervine în relațiile oamenilor îndeplinind cu prisosință menirea lui (insinuarea, minciuna, dezbinarea, înșelăciunea, uciderea), urmărind să-i determine pe oameni să fie plini de sine, de mândrie și să nu aducă mulțumiri și recunoștință celor cărora o datorează. El, diavolul, nu face altceva decât să fure părtășia și bucuria recunoștinței și mulțumirii, care trebuie să existe între oameni.

 Chiar și banala și necesara politețe a salutului adesea lipsește între oameni, care nu e altceva decât una dintre formele de recunoștință.

 Să urmăm îndemnul lui Dumnezeu, să ne spunem unii altora sănătate, cu o sărutare sfântă! 

 Bună ziua! Pace! – sunt binecuvântări pe care ni le datorăm unii-altora, însă Cel Rău caută prin orice mijloace să ne facă să nu uzităm și să nu beneficiem de aceste binecuvântări, să trecem nepăsători unii pe lângă alții sau, dacă o facem, să folosim expresii lumești care nu zidesc relațiile: Ceau, Ceao, Servus, Salut, Hei, (Hey), Hi (Hai)…

 *

Achită-ți datoria!

  • Arătarea dragostei aduce bucurie
  • Lipsa recunoștinței aduce întristare

 DACĂ AI CREDINȚĂ – trebuie să schimbi ceva în viața ta în acest sens, e de datoria ta să-ți areți recunoștința și respectul celor cărora le datorezi aceasta și atunci vei aproba cele scrise de apostolul Pavel lui Filimon:

 „Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea faţă de toţi sfinţii. Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. […]

 Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanţurile mele: pentru Onisim, care altădată ţi-a fost nefolositor, dar care acum îţi va fi folositor şi ţie şi mie. Ţi-l trimit înapoi, pe el, inima mea. Aş fi dorit să-l ţin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanţuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. […]

 Dacă mă socoteşti, dar, ca prieten al tău, primeşte-l ca pe mine însumi. Eu, Pavel „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ţi zic că tu însuţi te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul şi înviorează-mi inima în Hristos!

 Am citit cu toții istoria de mai sus, a apostolului Pavel, scrisă prietenului său Filimon, pentru a face o mică intervenție pentru Onisim, care probabil îi făcuse o pagubă lui Filimon (stăpânului său), dar trăind un timp împreună cu apostolul Pavel în închisoare, și viața lui Onisim s-a schimbat, devenind creștin (renăscut la o viață nouă, nestricăciosă).

 Apostolul Pavel spune că el este dator și grecilor și barbarilor, dar arată și alte tipuri de datorii pe care trebuie să le împlinim:

„Eu sunt dator şi grecilor şi barbarilor, şi celor învăţaţi şi celor neînvăţaţi.” (Romani 1:14)

„Lui [Dumnezeu] Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.” (Romani 5:2)

„Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.” (Romani 13:7)

„Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi şi să nu ne plăcem nouă înşine.” ( Romani 15:1)

„nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinţii lor, ci părinţii pentru copiii lor.” (2 Corinteni 12:14)

Domnul Isus aduce El Însuși un spor de lumină:

 „Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: „Suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.” (Luca 17:10)

„Deci dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora.” (Ioan 13:14)

 Un om bogat este dator săracilor, el trebuie să împartă cu ei pâinea sa. Luca ne-a lăsat Pilda bogatului nemilostiv: „La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube. Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului” (Luca, 16.19-20). Atitudinea bogatului, lipsită de milă și compasiune pentru vecinul său, săracul Lazăr, lipsa sa de dragoste față de oameni, l-a așezat în veșnicia iadului dogoritor.

 Cei care avem cheia pentru Cer, cei care știm cum tot păcatul se șterge ca să devii curat și să te poți duce în cer, avem datoria de a mărturisi Evanghelia harului (vestea cea bună a mântuirii) turor oamenilor:

 „Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia! „ (1 Corinteni 9:16)

 Să presupunem că sunt expert în ceva, să zicem în computere, tot ce aparține acestei îndeletniciri (de la teorie la practică; de la butonare și navigare, la programare). Ce credeți, oare nu sunt dator să „împărtășesc” cu frații și vecinii mei tot ceea ce am eu, iar ei au nevoie?

Credeți cumva că ei trebuie să se achite față de mine la cursul dolarului de părtășia avută împreună? Și acesta este doar un nevinovat exemplu, dar putem pune orice meserie sau îndemânare pe care o are oricine altcineva în locul aceleia de „expert în computere”, iar judecata rămâne neschimbată.

 Fraților, ne-am achitat noi, oare, de datoria care trebuie s-o împlinim față de cei cărora le-o datorăm? Căci, să nu uităm, un om cinstit își achită datoria!

 Doamne Isuse, văd prea bine că am neglijat să mă achit de datoria de a-ți aduce mulțumiri și recunoștință pentru multele și importantele binecuvântări cotidiene cu care m-ai copleșit mereu. Iartă-mă și curățește-mă de toată superficialitatea mea. Amin.

 Doamne Isuse, Te rog ajută-mă să fiu totdeauna recunoscător fraților mei și să mă achit de datoria mea de om și de copil al Tău! Amin.

One thought on “Tu însuți te datorezi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.