“Vederea” de dincolo…!

Vedenia lui IsaiaCe te aștepți să vezi? Care este ținta cercetării tale?

Dacă ești un navigator insistent, precum Cristofor Columb (1451-1506), vei (re)descoperi și tu undeva  un Continent sau poate o mică Insulă de pământ; dacă vei fi asemenea lui  Jacques-Yves Cousteau (1910-1997) vei descoperi noi  viețuitoare  în apele marine, iar dacă ești un Edmond Halle (1656-1742) e de aștepat că vei vedea o cometă …Halley –   Cometa Halley se vede de pe Pământ o dată la 75 de ani.

O, dacă însă vei fi un prooroc al Domnului Dumnezeu, un Moise, un Isaia, sau  poate un Balaam cu ochii deschiși, atunci vei vedea ceva din splendoarea Creatorului tău.

Iată ce vede Isaia (6.1-9):

În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. 

Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau. 

Strigau unul la altul şi ziceau: “Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!” 

 Şi se zguduiau uşorii uşii de glasul care răsuna, şi Casa s-a umplut de fum. 

Atunci am zis: “Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!” 

Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar. 

Mi-a atins gura cu el şi a zis: “Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!” 

Am auzit glasul Domnului, întrebând: “Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: “Iată-mă, trimite-mă!” 

El a zis atunci: “Du-te şi spune poporului acestuia: “Întruna veţi auzi, şi nu veţi înţelege; întruna veţi vedea, şi nu veţi pricepe[…]?

Dacă însă vei fi un filozof asemănător lui Friedrich Nietzsche (1844-1900), te vei juca cu cuvintele și cu viața ta,   vei  gândi și tu “Dumnezeu a murit!“, cum a titrat de altfel și  un ziar newyorkez  în 1976.

Cum Îl vede Isaia pe Dumnezeu?

1. Dumnzeu este viu – Dumnezeu este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Dumnezeu este Creatorul a toate. Toate sunt create de El, prin El și pentru El, Glorie Domnului!

2. Dumnezeu are absoluta autoritate – Omul de rând, cei care pun accentul pe altceva, îl descriu pe Dumnezeu, micșorându-l, umanizându-L, denaturând autoritatea Sa desăvârșită. El face tot ce vrea, sus în Cer și jos pe Pământ!

3. Dumnezeu șade pe  Tron – Oamenilor le place să fie înălțați pe tronuri. Să li se dea cinste și onoruri. Însă pe adevăratul tron stă Dumnezeu. Un tron foarte înalt, mai presus de orice, mai presus de orice Curte de Apel se află Dumnezeu – Rezoluția dată de El e demnă de a fi luată în seamă!

4. Dumnezeu este Atotputernic – El este un Suveran autoritar și Puternic, El controlează istoria și Universul, nimic nu se întâmplă fără îngăduința Sa. Nici un fir de păr nu cade fără știrea Lui, Glorie Domnului!

5. Dumnezeu este plin de splendoare – Poalele Manitiei Lui umplu Templul. Măreția și splendoarea Lui umple întreg locul apariției Sale minunate. Dacă mantia preoților  era  splendidă (pe “margine, de jur împrejurul tiviturii, să pui nişte rodii de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, presărate cu clopoţei de aur.’ (Exod, 28.33), cât de măreață era adevărata mantie din Cer, a Domnului Dumnezeu! Splendoarea Manitiei Lui e covorul florilor de jos, de pe Dealuri și Câmpii, …și “clopoțeii” unor specii de peștișori care luminează  fundul oceanelor!

6. Dumnezeu este Onorat și Venerat – Totul, în Cer,  Îi strigă “SLAVĂ“. În fața Sa  toți serafimii au o atitudine de reverență și sfială, de închinare și apreciere. În fața Domnului apar doar aripile serafimilor, ei se ascund cu ele  în fața strălucirii lui Dumnezeu.

7. Dumnezeu este Sfânt – “Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor!”. Dumnezeu este separat de tot ce e lumesc, El e cu totul deasupra creațiunii Sale, dincolo, pentru că El este Sfânt în esența Sa.

8. Dumnezeu este Glorios – “Tot pământul este plin de mărirea Lui!“Când privești stelele din înalt,  Luna și  Soarele  (creația Sa), întrezărești puțin din Gloria lui Dumnezeu.

9. Dumnezeu espte plin de milă, El îți dă ispășirea de păcate – În prezența Domnului, îți vezi păcatul. Și,  dacă zici ca și Isaia “Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate...”  Dumnezeu care este plin de milă și de îndurare,  atunci când îți recunoști grozăvia imoralității tale, El te iartă și te curățește. Glorie Domnului!

10.  Dumnezeu comunică cu tine, El te  întreabă –  Ce vei răspunde?

Domnul Dumnezeu a zis: “Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Când a auzit întrebarea, curățit și iertat fiind, Isaia  i-a răspuns lui Dumnezeu: “Iată-mă, trimite-mă!

Și pe tine dorește Dumnezeu să te ierte și să te curățească  și apoi să te trimită:  “Du-te şi spune poporului acestuia: “Întruna veţi auzi, şi nu veţi înţelege; întruna veţi vedea, şi nu veţi pricepe[…]?”

O, de și-ar face și scumpul nostru cititor un țel, un scop al vieții sale, acela de a cerceta lucrările lui Dumnezeu, acela de a-i auzi glasul, acela de a-L vedea pe El în toată splendoarea Sa și apoi de a spune și altora despre GLORIA LUI DUMNEZEU!

2 thoughts on ““Vederea” de dincolo…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.