T. 20 – Efectele botezului cu Duhul Sfânt

 

Creștinii care au fost botezați cu Duhul Sfânt nu sunt superiori celorlalți, de aceea trebuie să rămână smeriți și să caute umplerea continuă cu Duhul!

9. Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.
Continue reading “T. 20 – Efectele botezului cu Duhul Sfânt”

Aurel Gheorghe: A doua jumătate a celor șapte ani de Necaz

Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui;
şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”
(Ap. 14:6-7)
Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce stătea pe el se cheamă  „Cel credincios – şi „Cel adevărat”, şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. Continue reading “Aurel Gheorghe: A doua jumătate a celor șapte ani de Necaz”

”Nori negri se strâng asupra lumii” – o perspectivă biblică asupra războiului din Siria

syriaby aurelgh

Probabil că războiul din Siria și atrocitățile care sunt comise în cadrul lui sunt cele mai evidente dovezi ale faptului că trăim zilele de pe urmă ale istoriei omenirii. Împlinirea profețiilor din Isaia capitolul 17 și Ezechiel 38-39 este mai aproape ca oricând, iar toate armatele descrise în Scripturile Vechiului Testament sunt deja poziționate pe câmpul de luptă.

Niciodată mai mult ca acum nu s-a putut vedea atât de clar împlinirea literală a Cuvântului lui Dumnezeu. Este scris că ”Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci.” (Amos 3:7) El ne arată din timp ceea ce urmează să se întâmple prin Duhul Său și Cuvântul Lui cel sfânt. Continue reading “”Nori negri se strâng asupra lumii” – o perspectivă biblică asupra războiului din Siria”

Pocăinţa adevărată, de Leonard Ravenhill

lr“Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare!”

Fapte 3:19
 

Cuvântul “pocăinţă” este unul dintre cele mai puţin dorite şi folosite cuvinte ale limbii noastre. Omului firesc pur şi simplu nu-i place să audă acest cuvânt, nicidecum să îl accepte ca pe o acţiune neapărat necesară pentru a se apropia de Dumnezeu. Continue reading “Pocăinţa adevărată, de Leonard Ravenhill”

Samuel Chadwick – Sfinții cu o inimă înflăcărată

Samuel Chadwick

În botezul Duhului există un dar al puterii și prin el credinciosul este echipat pentru slujire și înzestrat în vederea mărturisirii. Duhul umple, vitalizează și energizează cu puterea lui Dumnezeu. Izbăvirea de păcate, eficiența în slujire și eficacitatea în mărturisire sunt date de plinătatea acestei binecuvântări a Cincizecimii. Continue reading “Samuel Chadwick – Sfinții cu o inimă înflăcărată”

Putere nelimitată – botezul și umplerea cu Duhul Sfânt, de D. L. Moody

cc4a9f3ac2c3e8823337851f45b5fca3Extrase dintr-un interviu cu D. L Moody, despre întoarcerea sa la Domnul și experiența botezului cu Duhul Sfânt. De notat faptul că timpul evenimentelor relatate este situat undeva în jurul anului 1870, după trezirea de la mijlocul secolului XIX din America și cu aproximativ 30 de ani înainte de mișcările de trezire de la începutul secolului XX.

Personal, consider experiența lui Moody drept una dintre cele mai clare relatări ale lucrării Duhului Sfânt în vremea noastră. El nu doar pecetluiește pe cel născut din nou, ci și îl umple, împuternicindu-l pentru lucrările pe care le-a rânduit. Continue reading “Putere nelimitată – botezul și umplerea cu Duhul Sfânt, de D. L. Moody”

Vechile cărări ale credinței

Adevarul si Calea“Aşa vorbeşte Domnul: „Staţi în drumuri, uitaţi-vă şi întrebaţi care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!” Dar ei răspund: „Nu vrem să umblăm pe ele!” Am pus nişte străjeri peste voi: „Fiţi cu luare aminte la sunetul trâmbiţei!” Dar ei răspund: „Nu vrem să fim cu luare aminte!” Continue reading “Vechile cărări ale credinței”