Botezul în apă și Evanghelia

Identificarea botezului cu o mărturie personală, cu spălarea de păcat, cu un legământ făcut cu Dumnezeu, sabotează direct semnificația majoră a acestui act – moartea și învierea lui Hristos: „fiind îngropaţi împreună cu El prin botez şi înviaţi în El şi împreună cu El prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi” (Coloseni 2:12).

Deși sunt de acord că acest act are mai multe valențe și nuanțe, totuși el are o singură semnificație primară – moartea și învierea lui Hristos. Astfel, atunci când vorbim despre botez trebuie să avem grijă ca nu cumva să acoperim această semnificație deosebită a lui și astfel să umbrim lucrarea Domnului Isus care a fost intenționată să fie reprezentată prin botez. Continue reading “Botezul în apă și Evanghelia”