CONSIDERÂND TRECUTUL ȘI VIITORUL

La intrarea în anul 2022, este firesc să ne oprim, să reflectăm și să ne gândim la ce va urma. În ultimii doi ani, întregul pământ s-a confruntat cu provocări noi și extrem de dificile. Problemele existențiale în această epocă sunt foarte serioase.

Pe măsură ce mergem înainte, trebuie să ne impunem să fim credincioși Domnului, indiferent cât de mari sunt presiunile pe care le pun asupra noastră diavolul și cei care-i slujesc. De unde ne luăm înțelepciunea și puterea să rămânem fermi în credința și încrederea noastră în protecția și ajutorul Domnului în aceste vremuri grele? Isus este stânca noastră și doar privind țintă la El și dorind să fim tot mai vom aproape de El vom putea urma conducerea Lui prin tot ce va veni peste această lume.

  • Isaia 26:3-4 Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor.
  • Psalmii 34:17-19 Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea.
  • 2 Corinteni 4:7-9 Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi. Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi.

Ceea ce a spus Domnul în încheierea pildei despre văduva și judecătorul nedrept ne încurajează dar ne și atenționează.

  • Luca18:7-8 „Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?”

Această secțiune de versete îmi vorbește cu adevărat pentru că, cred că creștinii vor trece prin prima jumătate a Necazului (nu prin mânia lui Dumnezeu) înainte de răpire. Dumnezeu va răzbuna răul făcut poporului Său și o va face repede, dar ni-L putem imagina pe Isus privindu-ne pe fiecare dintre noi în ochi spunând: „când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ?”

Continue reading https://www.carmenpuscas.com/blog/considerand-trecutul-si-viitorul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.