Despre CREDINȚĂ și HAR

Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.” (Evr.11:3)

Dacă privim spre originile veșniciei, la începuturile ei singur, îl afăm pe Dumnezeu, iar Duhul Său Sfânt era cu El. Totodată, din veșncie Dumnezeu L-a născut pe Fiul Său –  care era și “meșterul Lui, la lucru lângă El, și în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui” (Prov.8:30).

singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.” (Ioan.1:18).

Dumnezeu a alcătuit un plan măreț în Sine Însuși, de CREAȚIE, pe care l-a dus la îndeplinire prin Fiul Său și Duhul Sfânt.

Ca Tată, Dumnezeu a dat ca moștenire totul Fiului Său – “i-a pus totul sub picioarele Lui” (1 Corint.15:27).

Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt in ceruri si pe pământ, cele văzute si cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost fîcute prin El și pentru El.” (Col.1:16)

Istoria omului, a lui Adam, a Evei și a urmașilor lor, este binecunoscută. Planu’ era făcut. Adam, avea voință liberă, de a alege; dar iată că a avenit și ziua în care a ales greșit, prin voia sa, deosebită și împotriva voii Tatălui  său din Cer. S-a lăsat momit de viclemia Diavolului “care nu vine decât să fure, să injunghie si să prăpădească“. Și Satan a reușit să-l înșele pe om și să-l subjuge câteva mii de ani. Asta până ce “Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca sa răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.” (Gal.4:4-5)

De ce a fost nevoie de așa ceva:

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Rom.6:23)

“Căci prin HAR ati fost mântuiți, prin CREDINȚĂ. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.” (Efes.2:8)

“Și noi toti am primit din plinatatea Lui și har după har; căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos.” (Ioan.1:16-17)

Aduceți-vă aminte, când Moise a coborât de pe Muntele Sinai cu tablele Legii, cu Legea, atunci judecata lui Dumnezeu pentru păcatul poporului care juca și se bucura înaintea unui mare idol, un vițel făcut din aur; și focul lui a omorât 3000 dintre ei.

Dar, de asemeni, aduceți-vă aminte, că la pogorârea Duhului Sfânt, la propovăduirea apostolului Petru  în Ierusalim (Sion), “si, in ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adaugat aproape trei mii de suflete.” (Fapt.2:41)!

Subliniem deci că, Legea aduce judecata, condamnarea, moartea, în timp ce, prin credință, harul lui Isus Hristos Domnul, prin Duhul Sfânt dă eliberarea, iertarea, izbăvirea, viața – vezi Romani 6-8.

În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții.” (Rom.8:2).

“căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos.” (Ioan.1:16-17).

DECI:

Legea – a venit prin Moise și dă cunoștința despre păcat, condamnarea și moartea….  căci “Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință.” (Gal.3:24)

Harul – a venit prin Isus Hristos și dă viață…. 

În limba greacă, în original, însă scrie harul și adevărul a venit, la singular,ca o unitate, din Isus, inseparabili. Nu putem avea acces la har, fără adevăr; nici la adevăr, fără har, toate acestea în Hristos și în Evanghelia Sa.

1) Adevărul lui Hristos este un adevăr al harului Său!

2) Harul Lui este adevărul cate te eliberează!

În principiu, cuvântul har îl folosim doar cu privire la Evanghelia mântuirii care este numai prin credința în Isus Hristos.

 Observație  1) În Luca 18, un fruntaș fariseu a dorit să se îndreptățească prin Lege înaintea lui Isus: “Bunule Invățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică?” (Luc.18:18), și a plecat nemântuit, văzând în Isus doar un învățător. Însă, în Luca 19, vameșul Zacheu i se adresează pe măsură Domnului Isus: “Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor; și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.” (Luc.19:8). Prezența harului l-a împuternicit și  schimbat pe Zacheu, care s-a desprins din cursa diavolului de-a mai face din avere un idol, în timp ce fruntașul bogat a rămas rece față de cei năpăstuiți și săraci și a plecat nemântuit din prezența Domnului.

2) În Ioan 8, femeia prinsă în preacurvie, prin Lege, trebuia omorâtă cu pietre. Dar adusă de farisei la Domnul Isus, ca să-L ispitească, El a zis să arunce cu piatra primul dintre ei care e fără de păcat. Nu s-a găsit niciunul, pentru că în fața lor era cel ce scrisese cu degetul Său tablele legii, El, brațul lui Dumnezeu. Domnul, ca Nevinovat, putea s-o lapideze cu pietre, însă i-a acordat harul Său. El a fost și este Mielul de jertfă care a ars pe altar pentru păcatele ei (și ale noastre), și în lcul păcatelor, ne-a dat neprihănirea Lui, socotindu-ne neprihăniți:

Femeie, unde sunt pârâsii tăi? Nimeni nu te-a osândit?” “Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Și Isus i-a zis: “Nici Eu nu te osândesc. Du-te, și să nu mai păcătuiești.” (Ioan.8:10-11)

Adevărul lui Hristos este un adevăr al harului Său! Omenește, vorbind, noi meritam condamnarea și moartea, dar Isus a plătit și a achitat tot prejudiciul cauzat de noi. Iată deci că harul Lui este adevărul care ne eliberează! Adevărul Lui Isus ne eliberează!

Isus a zis: “Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan.14:6)

__________________________

23 de minute în IADMărturie Bill Wiese (Cea mai buna versiune si subtitrare)

Traducere și adaptarea – canalul de youtube „Încrede-te în Domnul” Se poate distribui (share) dar fără republicare pe alte canale. Acest video prezintă mărturia lui Bill Wiese, un om obișnuit, dar ales de Dumnezeu, care într-o viziune a fost „scos din trup”, pentru un timp de circa 23 de minute și dus într-un loc groaznic, pe care el îl identifică a fi, în termeni biblici, iadul. El s-a întors cu amănunte întipărite viu în mintea sa. Chinurile pe care le-a îndurat acolo i-au schimbat viața și l-au făcut să-și petreacă urmatorii șapte ani studiind Scriptura în căutare de răspunsuri. Astfel, el a găsit mai bine de 250 de versete biblice referitoare la iad.

Continuarea AICI

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.